Psihodrāmas mēnesis Latvijā

LPSGPA dibināta 1998. gada 19. martā. 25 gadu jubileja tiks atzīmēta 2024. gada janvārī, to pasludinot par Psihodrāmas mēnesi Latvijā. Divu nedēļu garumā (13.01.–28.01.) notiks psihodrāmas atvērtas meistardarbnīcas, līdzīgi kā Atvērtās skatuves vakari, kuras Asociācijas biedri – psihodramatisti vadīs savās prakses vietās vai Deju skolas “Dzirnas” telpās. Psihodrāmas mēneša programma tiks publicēta novembra sākumā.

27. un 28. janvārī – svētki Asociācijas biedriem – vieslektora vadīts seminārs un saviesīgs pasākums ar aicinātiem viesiem.