Psihodrāmas grupas nodarbības 2023. gada rudenī “Dvēseles kustības”

Ja vēlaties

  • labāk sevi izprast;
  • paaugstināt pašvērtējumu;
  • veidot saskanīgākas attiecības ar cilvēkiem;
  • pārvarēt nomāktību vai trauksmi…

tad tas ir domāts tieši Jums!

Psihodrāma tulkojumā nozīmē “DVĒSELE DARBĪBĀ”.

Grupas atbalsts, droša vide, iespēja būt uzklausītam un saprastam, spontanitāte, teātra izteiksmes iespējas un aktīva darbošanās…
Jo labāk sevi iepazīstam, jo radošāk veidojam savu dzīvi!

10 nodarbības notiks reizi nedēļā pirmdienās no 2023. gada septembra līdz novembrim.
Laiks – no 18:30 līdz 21:00.

Nodarbības vadīs Uģis Segliņš (Sertificēts psihodrāmas speciālists).
Piesakieties līdz 4. septembrim pa telefonu 29215360 vai rakstiet uz e-pastu: ugis_s@inbox.lv
Maksa par visām 10 nodarbībām – 250 €.
Info: http://ugisseglins.lv/2023/07/30/jauna-psihodramas-grupa/

Rudenī reizi mēnesī darbu sāks arī “PSIHODRĀMAS KLUBIŅŠ”.
Info: http://ugisseglins.lv/2023/07/30/psihodramas-klubins/

Ir iespēja pieteikties uz individuālām psihodrāmas nodarbībām – MONODRĀMĀM.
Info: http://ugisseglins.lv/2023/07/18/monodramas-nodarbibas/

Ar cieņu,
Uģis

Uģis Segliņš
ugis_s@inbox.lv
www.ugisseglins.lv