PASĀKUMI

Agora ētika. Seminārs-lietišķā spēle.

Latvijas Psihodrāmas, sociometrijas un grupas psihoterapijas asociācija rīko semināru speciālistiem sabiedrības veselības un izglītības jomā.

Laiks:
Piektdien 17.00 – 20.00
Sestdien 10.00 –13.00 14.30 –18.00
Svētdien no 10.00 –14.00

Studentiem un Latvijas Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas biedrības biedriem: 120 eiro (01.-31.01.),
130 eiro (1.02.-20.02.), 150 eiro (21.02.-24.02.)
Psihologiem, pedagogiem, psihoterapeitiem un
psihoterapijas speciālistiem: 130 eiro (01.01.-31.01.), 150 eiro (01.02.-20.02.), 160 eiro (21.02.-24.02.)

Lietišķā spēle “Agora ētika” ir sociodramatisks rīks ētikas dilemmu izpētei no četriem dažādiem aspektiem: nodomu ētika, seku ētika, pienākumu ētika un normatīvā ētika. Spēles laikā lomās tiek izspēlēta tikšanās ar četriem ētikas filozofiem. Grupas dalībniekus iepazīstina ar ētisko dilemmu, un četri dalībnieki filozofu lomās sniedz pārdomas no savas ētiskās pozīcijas. Mainot lomas, nepieciešams aizstāvēt ētiskos jautājumus no jauna skatupunkta, līdz katrs no četriem izteicis savu redzējumu. Spēles mērķis ir uzlabot ētikas meta līmeņa perspektīvu, kalibrēt mūsu iekšējo morālo kompasu un palīdzēt ieinteresētajām personām ieņemt morālu stāju, aizstāvēt to un nonākt pie pieņemamas rīcības. “Agora ētika” vienlaikus ir rotaļīgs un nopietns veids, kā risināt sarežģītus ētikas jautājumus.

Eva Falstrēma Borga ir Zviedrijas vecākā konsultante, sertificēta psihoterapeite un vadītāja. Viņa ir atzīta starptautiska mēroga skolotāja, trenere un grupu terapijas pārraudzītāja. Jomas, ko Borga pārzina: psihoterapija, psihodrāma, sociodrāma un grupas procesi, atjaunojošās prakses. Tāpat viņa māca konfliktu risināšanu un palīdz atjaunot taisnīgumu. Borga ir FEPTO (Eiropas Psihodrāmas apmācības organizāciju federācijas) līdzdibinātāja, un iepriekš bijusi tās Valdes locekle, IAGP (International Association of Grouppsychotherapy and Groupproceses) Valdes locekle, IAGP Traumas un katastrofu novēršanas komandas (TDIT) priekšsēdētāja. 2011. gadā Borga saņēmusi FEPTO balvu par mūža ieguldījumu “Life Time Achievement”.

Rakstiet uz e – pastu volonte@tvnet.lv vai zvaniet Līgai: 26454016

Par dalību seminārā tiks izsniegts Biedrības “Latvijas Psihodrāmas, sociometrijas un grupas Psihoterapijas asociācija” apliecinājums.

Rekvizīti:
LATVIJAS PSIHODRĀMAS, SOCIOMETRIJAS UN GRUPAS PSIHOTERAPIJAS ASOCIĀCIJA
Reģ. Nr.: 40008033669
AS Swedbank
Konta Nr.: LV25HABA0551050580799

https://www.facebook.com/events/1810559139337533

Traveling through the Socio/ Individual Journey

Traveling through the Socio/ Individual Journey – 01-03 November 2019, Rigā.
Registracija – info@centrsvainode.lv. Priekšapmaksa – 50 euro.
Visiem, kas strādā ar grupām.

Sociometrija, sociodrāma un psihodrāma –
kopīgi individuālais ceļojums

Darbnīcas apraksts:

Mēs izpētīsim trīs savstarpējās mijiedarbības lokus, ko ir izstrādājis J.L. Moreno: Sociometrija, Sociodrāma un Psihodrāma. Šie trīs spēcīgie jaunievedumi cilvēku attiecību jomā tiks piemēroti intensīvas grupas pieredzes veidošanā, pamatojoties uz Grupu analīzes principiem. Grupas Tele lauks izveidojas no dalībnieku dažādas darba kārtības, dzīves vēsturēm un kontekstiem, rezultātā tas veido dzīvo pieredzi, kas ir tikpat īpatnēja kā indivīda pirkstu nospiedumi. Mēs pētīsim balstoties uz principiem – šeit un tagad, esi un dari, izmantojot grupas tēmas redzēsim to, kā veidojas saikne starp grupas tematiskajiem slāņiem un grupas pārstāvi – protagonistu.

Darbnīcas vadītājs: Oded Navé, TEP, M.A, C.A.G.S,
Kivunima Psihodrāmas un grupu darba Institūta pamatlicējs
Analītiskās Psihodrāmas skola, Telaviva, Izraēla

Profesionālā pieredze
Psihoterapeits, kas specializējas grupu darba jomā, īpaši psihodrāmā un grupas analīzē. Oded Navé 1994. gadā izveidoja Kivunima Psihodrāmas un grupu darba institūtu. Šī iestāde pārsvarā nodarbojas ar individuālās, pāru, ģimenes un grupu psihoterapeitiskās palīdzības sniegšanu, kā arī ar veic darbu ar psihodrāmas analītiskajām grupām. 1997. gadā Oded Navé nodibināja Telavivas analītiskās psihodrāmas skolu.
Odeda Navé kliniskā pieredze: 7 gadu darbs psihiatriskajās slimnīcās, indivīduālais darbs, darbs ar pāriem, ģimenēm un dažāda veida grupām, darbs ar bērnības vardarbības un seksuālās vardarbības traumām, kā arī ar kara laika traumatisko pieredzi. Pēdējo 35 gadu laikā viņš regulāri veicis darbu ar dažādām, tostarp mazajām, vidējām un lielām grupām.
Odeds pasniedz psihodrāmu Izraēlas koledžās un universitātēs, pēdējo 20 gadu laikā vadīja psihodrāmas seminārus un meistarklases Krievija), Serbijā, Horvātijā, Slovēnijā, Maķedonijā, Anglijā, Grieķijā, Turcijā (Stambula un Izmira) un Kazahstānā (Almatā un Astanā).
Profesionalā izglītība un kvalifikācijas grādi:
MA, Expressive Art Therapy, Lesley University, Boston Mass, 1986
CAGS (Certification of Advanced Graduate Study) Lesley University, Boston Mass, 1988
Certified therapist and supervisor -American Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry And Group Psychotherapy (*TEP 1)
Certified therapist and supervisor – Israel Association for Psychodrama. (TEP 2)
Certified therapist and supervisor -YAHAT Israel Association for Expressive Therapies. (TEP 3) Group Analyst – Israel Association for Group Analysis.

* TEP – Certified Trainer Educator and Practitioner of Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy

STARPTAUTISKAIS PROFESIONĀLĀS MEISTARĪBAS CENTRS “VAIŅODE”

Centra “Vaiņode” semināri 2019. g. maijā

sk. sadaļā psihodramalatvija.lv/русский