MONODRĀMA

Psihodrāma ir ne tikai grupas terapija.

To var pielietot darbā ar klientu individuāli.

 

 

 

 

MONODRĀMA – PSIHODRĀMAS PAVEIDS DARBĀ AR VIENU KLIENTU

Monodrāma ir radusies no psihodrāmas prakses un teorijas. Tā ir psihoteraspeitisks, individuāls darbs psihoterapeita un klienta mijiedarbībā.

Mono – viens, drāma – darbība. Monodrāmā, salīdzinot ar citām individuālās terapijas metodēm, liela vieta ir ierādīta darbībai. Turklāt – saprotot darbību gan kā ārēju, tā arī iekšēju.

J.L.Moreno rakstīja: „Es mācu cilvēkiem pieredzēt to, par ko viņi ir sapņojuši.”

Monodrāmai piemīt svarīgi ieguvumi, kas raksturīgi arī psihodrāmai kopumā – insaits, katarse, jūtu ventilēšana…

Taču ir gadījumi, kad monodrāma ir drošāka darba metode klientam, salīdzinot ar psihodrāmu grupā. Tālab, ka par noteiktiem tematiem protagonistam varētu būt grūti izteikties citu cilvēku klātbūtnē, un tad viņa sāpīgos jautājumus var izpētīt atbilstošā atmosfērā „viens pret vienu”.

Nedalīta uzmanība no terapeita puses, iespēja terapeitam ņemt vērā tieši šī protagonista temperamentu, rakstura īpatnības un personības vajadzības, pielāgoties tā tempam…

Moreno mēdza apgalvot, ka “katra īsta otrā reize ir atbrīvošanās no pirmās”. Līdz ar to mūsu likteņu atstātie nospiedumi ir maināmi.

Monodrāma tam ir spilgts piemērs.Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*