Author Archives: Uģis Segliņš

Moreno institūts Latvijā un Playback teātris

   Moreno institūts Latvijā sadarbībā ar Tartu Psihodrāmas institūtu un Lietuvas Psihodrāmas asociāciju ielūdz Jūs uz:

   Playback teātra bāzes apmācību

  1. gada 11.- 12. februārī (10:00-18:00) un 18.-19. martā (10:00-18:00)

Rīgā

   Playback teātris ir interaktīvs teātris, kur dalīšanās ar personīgās dzīves stāstiem un spontāna darbība sekmē dialogu gan nelielas grupas, gan sabiedrības ietvaros. Playback prasmes ietver aktīvu klausīšanos, sadarbību, improvizāciju, empātiju, efektīvu komunikāciju un māksliniecisko izteiksmi. Godinot patiesību un iemiesojot cilvēka pieredzi, tas veido personības elastīgumu, maina sabiedrību un ietekmē pasauli, kurā mēs dzīvojam.

   Playback teātra bāzes apmācībā mēs uzzināsim šīs metodes pamatus un dažādas iespējas to pielietot praksē. Tiks mācīti Playback veidi – ainas, gleznu stāsti un daudz vairāk. Katram studentam būs iespēja izmēģināt režisora un mūziķa lomu, kā arī aktiera lomu. Un, protams, visi iesaistīsies un kopā dalīsies ar stāstiem, jautrā garā un draudzīgā atmosfērā. Paredzēts gan jauniem, gan pieredzējušiem psihologiem, terapeitiem un skolotājiem, kā arī studentiem.

   Šis kurss sniedz pamata informāciju par Playback teātri, kā arī pamata prasmes un darbības formas. Studenti mācīsies principus, tehnikas un Playback teātra vēsturi.

Kursu vadīs:

 Endel Hango (Skolotājs, pedagogs, NBE praktiķis) ir nodarbojies ar psihodrāmu un Playback teātri kopš 2003. gada. Pašlaik viņš vada Tartu Psihodrāmas institūtu un Tartu spontanitātes teātri. Viņš arī pielieto Moreno filozofiju un darbības metodes kā pieaugušo pedagogs, organizāciju konsultants un treneris.

 Maksa par dalību seminārā: 150 eiro.

 Tiks nodrošināts profesionāls tulks.

 Reģistrācija un informācija: Jolanta Baltiņa

   moreno.instituts@gmail.com

Supervīzija

Supervīzijas ir psihodrāmas speciālistu darba neatņemama sastāvdaļa.

2016. gada 10. decembrī Rīgā viesojās psihodrāmas supervizore Ināra Erdmane no Zviedrijas.

Šoreiz uzmanības centrā bija klientu aizsardzības un kā ar tām apieties.

Inārai Erdmanei – 75

Šodien 75 gadu jubileju svin Ināra Erdmane.

Psihodrāmas augstākā līmeņa guru.

Cilvēks, kas ļāvis Latvijā psihodrāmu iepazīt ļoti daudziem interesentiem un un šīs terapeitiskās mākslas entuziastiem.

Pazīstamākā latviešu psihoterapeite pasaulē.

Sirsnīgs, atsaucīgs, sirdsgudrs cilvēks.

Daudz laimes, spēka un veselības no visiem psihodramatistiem Latvijā! 

Atvērtā skatuve

 

20. oktobrī Rīgā notika “Atvērtās skatuves” vakars.

Tā jau ir tradīcija – ik rudeni vairākās pasaules valstīs vienlaikus tiek rīkoti Psihodrāmas Atvērtās skatuves vakari ar mērķi iepazīstināt plašāku auditoriju ar psihodrāmu.

Šī pasākuma sāls slēpjas faktā, ka vairākās valstīs vienā un tajā pašā dienā, vienā un tajā pašā laikā pasaulē darbojas daudzi psihodramatisti un šīs terapijas mākslas interesenti. Zināma maģija, milzīga enerģija – tās arī ir dažas no psihodrāmai kopumā raksturīgām iezīmēm.

Deju skolas “Dzirnas” telpās psihodrāmas “Atvērtās skatuves” vakaru vadīja Igeta Gaiķe, Jolanta Klišāne, Gita Paspārne, Solvita Valtere un Uģis Segliņš.

 

Atvērtā skatuve

Jakobs Levi Moreno – psihodrāmas radītājs

 

Šis pasākums – “Atvērtā skatuve” tiek organizēts kopš 2009.gada, un vienlaikus notiek vairāk nekā 7 valstīs. Allaž tas tiek rīkots rudenī, kad cilvēkiem apzināti vai ne, taču rodas nepieciešamība izzināt pasauli sevī un apkārt sev, pasauli tās plašākajā un dziļākajā nozīmē. Atvērtās skatuves  mērķis ir iepazīstināt ar psihodrāmu un padarīt to pieejamāku ikvienam. Ļaut piedzīvot un saprast psihodrāmas efektivitāti – kā teiktu O.Vācietis – “pieskarties mākoņu maliņai”, lai sajustu mūžību. Arī šajā vakarā katrs var pieskarties, tik cik vēlas, psihodrāmai un sajust tās bagātību un dziļumu. Šoreiz to visu vēl papildināšu ar informāciju par izglītības iespējām Latvijā un pasaulē.

Ja Tev ir radusies interese, tad piesakies un nāc ciemos!

Tiekamies 20.oktobrī plkst.18:30 Lāčplēša ielā 43/45

Dalības maksa 5 Eur

Pieteikties var elektroniski: jolanta.baltina@gmail.com

 

Jolanta Baltiņa

 

OKTOBRIS

Septembris Latvijas psihodramatistu dzīvē ir bijis bagāts ar vienu lielu notikumu – Uģis Segliņš ir veiksmīgi nokārtojis visus pārbaudījumus un saņēmis sertificēta praktiķa (CP) sertifikātu. Tādējādi kļūstot ne tik vien par pilntiesīgu psihodrāmas terapeitu, bet arī skolotāju un supervizoru. Uģis savā darbā “Monodrāma” raksta: “psihodrāmas režisors – tas ir cilvēks, kurš dara neparastu un atbildīgu darbu. Viņš nav burvis, bet saprātīgi spontāns un radošs cilvēks…” Novēlu Tev , Uģi, saglabāt un attīstīt savu radošumu un spontanitāti, kā arī turpināt iesākto psihodrāmas/monodrāmas ceļu! Apsveicu!

Oktobrī psihodrāmas pasaulē gaidāmi daudz notikumi, arī Latvijā. Kā pirmais, ko vēlos pieminēt ir Denas Baumgartneres seminārs “Turēt dvēseli kustībā”, kurš notiks no 14.10.2016. līdz 16.10.2016. Dena ir pasaules mēroga psihodramatiste, kura savas meistarklases sniegusi vairāk kā 20 valstīs. Šajā seminārā būs iespēja darboties ar dzīves cikliem, iekšējo bērnu utt. Vēl var pagūt pieteikties, lai smeltos zināšanas, iedvesmu no ASV psihodramatistes.

Savukārt 20.10.2016. visā pasaulē notiek psihodrāmai veltīts pasākums “Atvērtā skatuve”. Tā mērķis ir veicināt izpratni par psihodrāmu, popularizēt to un padarīt cilvēkiem pieejamāku. Arī Latvijā, kā katru gadu būs iespēja piedalīties šajā pasākumā. Sekojiet līdzi informācijai.

Jolanta Baltiņa

Baltijas Moreno dienas

 Kauna 431

Tikko ir noslēgušās Baltijas Moreno dienas, kas šogad risinājās Kauņā, un to nosaukums bija „LAIKS NOSLĒPUMIEM”. Šī tradīcija aizsākās 2000. gadā un ik pēc diviem gadiem pulcē psihodrāmas speciālistus un interesentus no visas pasaules (iepriekšējā tikšanās bija Rīgā pirms pāris gadiem). Tā domāta, lai varētu satikties dažādu valstu un skolu psihodramatisti, lai visi varētu uzzināt par jaunākajiem teorētiskajiem atzinumiem, to praktisko pielietojumu un tādējādi popularizētu psihodrāmu.

Šis seminārs, kas parasti notiek 3 dienas, ir nosaukts psihodrāmas pamatlicēja Jakoba Levī Moreno vārdā. Savukārt šī pasākuma ideja pieder latviešu izcelsmes zviedru psihodrāmas gurū Inārai Erdmanei, kas arī pati allaž tajās piedalās un ir ieguvusi nedalītu atzinību pasaulē kā viena no vadošajām speciālistēm psihodrāmas jomā. Varētu teikt, ka latviešiem ir krietni paveicies, jo I.Erdmane psihodrāmu ir apguvusi no pašiem pirmavotiem – viņas skolotāja ir bijusi Zerka Moreno (J.L.Moreno dzīvesbiedre, ar kuru kopīgi viņš to attīstījis un sarakstījis daudzas grāmatas). Tāpēc Latvijas psihodrāmas skola ir tuva klasiskajai izpratnei par šo psihoterapijas un personības izaugsmes metodi.

Šogad Moreno dienas sākās ar pirms-konferenci. Tajā darbnīcas vadīja Sue Daniel (Austrālija) „NOSLĒPUMA ATKLĀŠANA: LOMU TEORIJA UN LOMU TRENIŅŠ IKDIENĀ” un Jorge Burmeister (Spānija) „NOSLĒPUMI: DEJA STARP GAISMU UN ĒNU”.

Nākamajās 3 dienās notika vairākas darbnīcas, ko vadīja speciālisti no Austrijas, Lielbritānijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas, Austrālijas, Spānijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas.

Katra darbnīca bija veltīta kādam noslēpumu aspektam: noslēpumi ģimenē, grēku vēsture, noslēpuma glabāšanas slogs, citu vainošana, sabiedrībā neizrunātais un noklusētais…

Konferences saimnieki bija parūpējušies arī par atraktīvām un izzinošām ekskursijām, kas ļāva iepazīt Kauņu.

Starp konferences dalībniekiem bija kupls skaits Latvijas pārstāvju: J.Baltiņa, V.Dāve, I.Gaiķe, J.Klišāne, J.Paņkova, G.Paspārne, U.Segliņš un V.Šplīta.

Kopumā bija sabraukuši gandrīz 100 dalībnieki ne tikai no dažādām Eiropas valstīm, bet arī no Peru un Austrālijas.

Galvenās atziņas – psihodrāma tik tiešām ir viena no atraktīvākajām metodēm, kā iepazīt sevi un risināt sev aktuālos jautājumus, tā ietver tādus svarīgus attīstības aspektus kā spontanitāte un kreativitāte. Turklāt psihodrāmas iespējas ir plašas – sākot no individuālām nodarbībām (monodrāma) līdz pat globālu sociālu problēmu risinājumam (sociodrāma).

Uz tikšanos pēc diviem gadiem Pērnavā (Igaunija) – 2018. gada augustā.

 

Uģis Segliņš

Aicinām uz Denas Baumgartneres semināru!

Moreno Institutes in Latvia invites you to:

A seminar with Dena Baumgartner Phd TEP in October

Dena is a TEP (1990) and started her PD carrier at St Elizabeth´s Mental Hospital in the med 80:ties and then moved to Tucson, Arizona where she still lives and works. She received J.L. Moreno Award as an outstanding psychodramatist 1995 and 2014 she received the highest recognition in ASGPP, the J.L. Moreno Lifetime Achievement Award. She is a board member of IAGP. Presented at conferences and given training in over 20 countries.

“Keeping the Soul on the move”

This seminar will look at the journey of the soul through the life cycle. Understanding the inner child to the wise elder and what stand in one´s way from being a voyaging soul.

 

The seminar will take place in Riga: 14/10 – 16/10 2016. (Friday: 15:oo – 20:oo; Saturday: 10:oo – 18:oo and Sunday 10:oo – 15:00)  Totally 20 hours.                                      Price: 150 Euros

Registration: Jolanta Baltina    jolanta.baltina@gmail.com

Informattion: Inara Erdmanis   inara.erd@gmail.com

Aicinājums

Mīļie Latvijas psihodramatisti!
Atklāts jauns psiholoģijas un veselības portāls “Veselam.lv” Esmu sarunājusi ar portāla redaktori Lindu Rozenbahu, ka portālā būs raksts par psihodrāmu. Aicinu šo rakstu veidot visiem kopā! Lasītājus varētu maz interesēt Moreno biogrāfija vai kurā gadā Vīnē notika tas un tas. Taču cilvēkus uzrunā reāli stāsti – kā psihodrāma darbojas, kā tā maina cilvēku dzīves, emocionālo stāvokli, notikumus ģimenē, utt. Tādēļ aicinu ikvienu no jums – uzrakstiet nelielu rakstiņu, kurā dalāties savā pieredzē, tā lai visi kopā izveidotu saturiski bagātu rakstu par psihodrāmu. Savus tekstus sūtiet, lūdzu, uz manu e pastu: igeta.g@inbox.lv līdz 18.augustam.
Un vēl – vai jums būtu vēlme braukt uz Kauņu, uz Baltijas Moreno dienām ar kopīgu transportu? Šis gan man būtu jāizna ātri, tādēļ rakstiet nedēļas laikā, lūdzu
Latvijas Psihodrāmas asociācijas Valdes vārdā –
Igeta Gaiķe.

Liepājas “Kurzemes Vārdā” – Igeta Gaiķe par psihodrāmu

“Psihodrāma – radošiem cilvēkiem!”

Igetas Gaiķes bāzes izglītība ir mūzikas pedagoģija, kur šajā specialitātē iegūts maģistra grāds Latvijas Mūzikas akadēmijā. Šobrīd viņa strādā Agra Daņiļēviča deju studijā “Dzirnas,” vada savu privāto vokālo studiju “Tev un man” un brīvās gribas ansambli “Stiprās sievas.” 2001.gadā sākusi apgūt otru izglītību –psihoterapijas virzienu psihodrāma un tagad ir sertificēta praktiķe, psihodrāmas, grupu psihoterapijas un sociometrijas terapeite, kā arī Latvijas Psihodrāmas asociācijas valdes locekle. Tad, kad Igeta bija atbraukusi uz Liepāju, tapa šī saruna.
– Kā tu izmanto psihodrāmā iegūto?
– Tās ir plašas zināšanas par sadarbību, kā veicināt radošumu, kā atvērties, lai strādātu ar visdažādākajām lomām, kurās mēs katrs esam ik dienas (darbinieka, vecāka, sievas, vīra, meitas, dēla u.c. lomas). Psihodrāma strādā ar cilvēka resursiem, un skar eksistenciālas tēmas. Lomas, kurās mēs dzīvojam, savstarpēji plūst un mainās, un, jo vairākās savas dzīves lomās jūtamies drošāk, jo brīvāki un spontānāki esam. Mēdz būt situācijas, ka cilvēki neprot atdalīt savas lomas, un tad veidojas saskarsmes problēmas. Ja, piemēram, vīrietis ir uzņēmuma vadītājs, tad, protot atdalīt savas dzīves lomas, viņš mājās būs brīnišķīgs vīrs un mīlošs tētis, nevis joprojām stingrais boss, no kura visi baidās. Psihodrāma ne tikai palīdz paplašināt savu lomu repertuāru, bet arī atvadīties no tām, kas kādā dzīves posmā vairs nav vajadzīgas un pat traucē, piemēram, būt par bērnu, esot pieaugušā vecumā.
– Kam jānotiek, lai cilvēks pieņemtu lēmumu: “Šodien sameklēšu psihodrāmas terapeitu!”
– Sākšu ar to, ka Latvijā ir daudz psihoterapijas virzienu un tiešām ir ko izvēlēties. Psihodrāmu var raksturot kā ļoti radošu metodi, un to labu rezultātu sasniegšanai varētu izvēlēties radošas personības, atvērti, spontāni cilvēki. Psihodrāma ir piemērots terapijas veids tiem, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem. Psihodrāmā runā mazāk, bet vairāk dara. Darbība notiek uz skatuves – uz reālas vai simboliskas, un tā var atrasties gan telpās, gan dabā. Psihodrāma sniedz atbalstu, iedrošina. Metodes aizsācējs ir Jakobs Levi Moreno. Pašā sākumā viņš strādāja ar bērniem, kas spēlējās Vīnes parkos. Vēlāk ar sabiedrības atstumtajiem, ar bēgļiem, ar prostitūtām, un ne tādēļ, lai viņas pāraudzinātu, sodītu, bet, lai celtu viņu pašapziņu. Viena no aktuālākajām problēmām, kas joprojām mīt mūsu sabiedrībā, ir ne tik brīva spēja komunicēt. Psihodrāma paver iespēju radošai, brīvai, atvērtai komunikācijai.
– Kas mūs attur no labas komunikācijas?
– Bailes un stereotipi: ko viņi/ viņš par mani padomās, kā tas izskatīsies utt. Lai šīs bailes pārvarētu, kopā ar terapeitu ir jābūt gatavam ar tām satikties aci pret aci un, iespējams, saņemt ne īpaši patīkamu spērienu pa savu ego.
– Pastāsti par psihodrāmas pamatlicēju Moreno!
– Viņš dzīvoja vienā laikā ar Freidu, un tas bija laika periods Pirmā pasaules kara gaidās, kad sabiedrībā valdīja apjukums un neziņa. Moreno sevi sauc par terapeitu, kurš pirmais ieviesis psihoterapijā smieklus. Psihodrāmas dzimšanas dienu arī svinam 1.aprīlī! Moreno uzskatīja, ka cilvēks pats ir savas pasaules radītājs – Dievs. Reiz Vīnes universitātē studenti Moreno jautāja, ar ko viņa mācība atšķiras no Freida psihoanalīzes, un doktors, parādot uz Freida portretu pie sienas, sacīja: “Paskatieties, cik viņam ir glīti un pareizā formā apgriezta bārda! Taču mana bārda ir brīvi plīvojoša un spontāna!” Tas raisīja brīvu, nepiespiestu atmosfēru un veicināja labvēlīgu komunikāciju. Vienu vienīgu reizi Moreno un Freids satikās Vīnes Universitātē pēc kādas lekcijas, un Moreno, piegājis pie Freida un teicis: “Jūs analizējat cilvēku sapņus, bet es viņiem dodu drosmi sapņot tālāk.” Tātad ne tikai runāt, bet celties kājās, iet un arī darīt.
Psihodrāmā darbojas princips, kad tu it kā “paņem savas acis un ieliec tās otram cilvēkam.” Mēs apmaināmies ar savu skatījumu, ar redzējumu uz notiekošo, uz kādu risināmu problēmu no tā otra skatupunkta. Tā attīstās empātija.
– Tātad, lai cilvēks varētu piedalīties psihodrāmas procesā, viņam jābūt empātiskam.
– Katrs, protams, ir atšķirīgs. Viens, atnākot uz grupu, ir gatavs darboties, otrs saka, ka tikai paskatīsies, kā te viss notiks. Psihodrāmas grupas, protams, ir konfidenciālas, procesi, kas notiek ar grupu kopumā vai katru individuāli, ir dziļi. Viena no lielākajām bagātībām ir tad, kad cilvēks sāk dalīties ar savu pieredzi, piedzīvoto, ar saviem stāstiem.Tad arī izrādās, ka tava problēma patiesībā nemaz nav tik briesmīga, un ar līdzīgām lietām saskaras vēl citi cilvēki. Strādājot ar psihodrāmas metodi, netiek doti padomi, katram savs temps un brīva izvēle, cik dziļi doties. Mēs varam mainīt tikai savu attieksmi, nevis izmainīt otru cilvēku vai jau notikušu situāciju.
– Tu Bernātos 9. un 10.jūlijā organizē labdarības nometni “Atklātā jūra…”, kuras dalībniekiem būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās, kuras vadīs daudzi Latvijā pazīstami psihodramatisti, un lekciju lasīs Viesturs Rudzītis.
– Šī nometne ir mana privāta iniciatīva, lai palīdzētu liepājnieku ģimenei, psihoterapeitiem Rovēnai Zarakovskai un Agrim Palkavniekam, kuri ir mani Skolotāji, un vieni no pirmajiem, kuri 2000.gadā sāka organizēt vasaras nometnes. Domāju, ka joprojām daudzi liepājnieki atceras šīs nometnes, kas notika Bernātos. Tagad Agrim pēc ļoti smagas traumas un vairākām operācijām ir vajadzīga nopietna rehabilitācija, un tādēļ arī nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Visi nometnē iegūtie līdzekļi tiks ziedoti viņa atveseļošanai.
Nometnē būs deviņas psihodrāmas darbnīcas, piemēram, “Iekšējais dialogs,” “Mana drošība šajā nedrošajā pasaulē,” “Pazudušo dvēseles daļu meklējot” u.c. Visi psihodramatisti strādās, neprasot samaksu, bet, lai palīdzētu un atbalstītu kolēģi Agri Palkavnieku. Šī būs unikāla iespēja tepat Bernātos baudīt psihodrāmu. Kopīgajā vakarā būs sarunas un dziedāšana pie ugunskura.
– Ko nozīmē darbnīcas?
– Tās nebūs terapijas grupas, bet vienreizējs piedzīvojums 3 stundu garumā katrs, kura laikā dalībnieki varēs darboties ar kādu sev konkrētajā brīdī aktuālu jautājumu. Arī es pati, braucot uz psihodrāmas konferencēm daudzviet pasaulē, darbnīcās esmu guvusi vērtīgas atziņas, kuras pie manis neatnāca pat piedaloties ilgtermiņa psihodrāmas grupās. Uz nometni “Atklātā jūra” Bernātos ir aicināts ikviens interesents. Nav jābūt ne psihoterapeitam, ne psihologam, bet jābūt vēlmei darboties grupā un piedzīvot satikšanos ar sevi, ar citiem, izjūtot un izbaudot šo mirkli. Un vēl – vēlmei atbalstīt, dalīties, palīdzēt. Informācijas par nometni atrodama mājaslapā www.psihodrama.lv un pieteikties tai var, rakstot uz e- pastu igeta.g@inbox.lv.