Atvērtās skatuves vakars

2023. gada 12. oktobrī 18:00 pēc vietējā laika dažādās Eiropas valstīs vienlaikus psihodramatisti rīkos pasākumus, kuros ikvienu interesentu iepazīstinās ar psihodrāmu.

Šī gada tēma – “Spogulis”

Sekojiet reklāmai un piedalieties!