Par asociāciju

Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupas psihoterapijas asociācija sabiedrisko organizāciju reģistrā pirmo reizi reģistrēta 1998. gada 19.martā. Dibinātāji: Lilita Caune, Venita Dāve, Liāna Deklava, Edvīns Krastiņš, Mārīte Kuprēviča, Velga Lāne, Agris Palkavnieks, Gita Paspārne, Kristīne Pētersone, Viesturs Rudzītis, Vineta Šplīta, Anda Upmane, Aelita Vagale, Dace Vaišļa, Ināra Vārpa, Rovēna Zarakovska. Izveidot asociāciju ierosināja Rovēna Zarakovska un Agris Palkavnieks. Dibinātāju sastāvs ierosinājumu atbalstīja. Par pirmo asociācijas priekšsēdētāju/prezidentu ievēlēja Agri Palkavnieku.

Kopš 2019. gada Asociācijas priekšsēdētāja ir Gita Paspārne. Valdes locekļi ir Igeta Ozoliņa un Andis Audže.