AKTUALITĀTES

Supervīzija

Supervīzijas ir psihodrāmas speciālistu darba neatņemama sastāvdaļa.

2016. gada 10. decembrī Rīgā viesojās psihodrāmas supervizore Ināra Erdmane no Zviedrijas.

Šoreiz uzmanības centrā bija klientu aizsardzības un kā ar tām apieties.

Inārai Erdmanei – 75

Šodien 75 gadu jubileju svin Ināra Erdmane.

Psihodrāmas augstākā līmeņa guru.

Cilvēks, kas ļāvis Latvijā psihodrāmu iepazīt ļoti daudziem interesentiem un un šīs terapeitiskās mākslas entuziastiem.

Pazīstamākā latviešu psihoterapeite pasaulē.

Sirsnīgs, atsaucīgs, sirdsgudrs cilvēks.

Daudz laimes, spēka un veselības no visiem psihodramatistiem Latvijā! 

Baltijas Moreno dienas

 Kauna 431

Tikko ir noslēgušās Baltijas Moreno dienas, kas šogad risinājās Kauņā, un to nosaukums bija „LAIKS NOSLĒPUMIEM”. Šī tradīcija aizsākās 2000. gadā un ik pēc diviem gadiem pulcē psihodrāmas speciālistus un interesentus no visas pasaules (iepriekšējā tikšanās bija Rīgā pirms pāris gadiem). Tā domāta, lai varētu satikties dažādu valstu un skolu psihodramatisti, lai visi varētu uzzināt par jaunākajiem teorētiskajiem atzinumiem, to praktisko pielietojumu un tādējādi popularizētu psihodrāmu.

Šis seminārs, kas parasti notiek 3 dienas, ir nosaukts psihodrāmas pamatlicēja Jakoba Levī Moreno vārdā. Savukārt šī pasākuma ideja pieder latviešu izcelsmes zviedru psihodrāmas gurū Inārai Erdmanei, kas arī pati allaž tajās piedalās un ir ieguvusi nedalītu atzinību pasaulē kā viena no vadošajām speciālistēm psihodrāmas jomā. Varētu teikt, ka latviešiem ir krietni paveicies, jo I.Erdmane psihodrāmu ir apguvusi no pašiem pirmavotiem – viņas skolotāja ir bijusi Zerka Moreno (J.L.Moreno dzīvesbiedre, ar kuru kopīgi viņš to attīstījis un sarakstījis daudzas grāmatas). Tāpēc Latvijas psihodrāmas skola ir tuva klasiskajai izpratnei par šo psihoterapijas un personības izaugsmes metodi.

Šogad Moreno dienas sākās ar pirms-konferenci. Tajā darbnīcas vadīja Sue Daniel (Austrālija) „NOSLĒPUMA ATKLĀŠANA: LOMU TEORIJA UN LOMU TRENIŅŠ IKDIENĀ” un Jorge Burmeister (Spānija) „NOSLĒPUMI: DEJA STARP GAISMU UN ĒNU”.

Nākamajās 3 dienās notika vairākas darbnīcas, ko vadīja speciālisti no Austrijas, Lielbritānijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas, Austrālijas, Spānijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas.

Katra darbnīca bija veltīta kādam noslēpumu aspektam: noslēpumi ģimenē, grēku vēsture, noslēpuma glabāšanas slogs, citu vainošana, sabiedrībā neizrunātais un noklusētais…

Konferences saimnieki bija parūpējušies arī par atraktīvām un izzinošām ekskursijām, kas ļāva iepazīt Kauņu.

Starp konferences dalībniekiem bija kupls skaits Latvijas pārstāvju: J.Baltiņa, V.Dāve, I.Gaiķe, J.Klišāne, J.Paņkova, G.Paspārne, U.Segliņš un V.Šplīta.

Kopumā bija sabraukuši gandrīz 100 dalībnieki ne tikai no dažādām Eiropas valstīm, bet arī no Peru un Austrālijas.

Galvenās atziņas – psihodrāma tik tiešām ir viena no atraktīvākajām metodēm, kā iepazīt sevi un risināt sev aktuālos jautājumus, tā ietver tādus svarīgus attīstības aspektus kā spontanitāte un kreativitāte. Turklāt psihodrāmas iespējas ir plašas – sākot no individuālām nodarbībām (monodrāma) līdz pat globālu sociālu problēmu risinājumam (sociodrāma).

Uz tikšanos pēc diviem gadiem Pērnavā (Igaunija) – 2018. gada augustā.

 

Uģis Segliņš

Aicinājums

Mīļie Latvijas psihodramatisti!
Atklāts jauns psiholoģijas un veselības portāls “Veselam.lv” Esmu sarunājusi ar portāla redaktori Lindu Rozenbahu, ka portālā būs raksts par psihodrāmu. Aicinu šo rakstu veidot visiem kopā! Lasītājus varētu maz interesēt Moreno biogrāfija vai kurā gadā Vīnē notika tas un tas. Taču cilvēkus uzrunā reāli stāsti – kā psihodrāma darbojas, kā tā maina cilvēku dzīves, emocionālo stāvokli, notikumus ģimenē, utt. Tādēļ aicinu ikvienu no jums – uzrakstiet nelielu rakstiņu, kurā dalāties savā pieredzē, tā lai visi kopā izveidotu saturiski bagātu rakstu par psihodrāmu. Savus tekstus sūtiet, lūdzu, uz manu e pastu: igeta.g@inbox.lv līdz 18.augustam.
Un vēl – vai jums būtu vēlme braukt uz Kauņu, uz Baltijas Moreno dienām ar kopīgu transportu? Šis gan man būtu jāizna ātri, tādēļ rakstiet nedēļas laikā, lūdzu
Latvijas Psihodrāmas asociācijas Valdes vārdā –
Igeta Gaiķe.

Baltijas Moreno dienas

We are glad to invite psychodrama professionals, students, people, who are interested in psychodrama and those who wants to discover, what psychodrama is from all over the world to the9th Baltic Moreno days on 19th – 21st August 2016 in Kaunas, Lithuania.

Baltic Moreno days is international practical psychodrama conference. Main objectives of this conference is to share experience, knowledge, new psychodrama methods and to spread message about psychodrama and its use. The Baltic Moreno Conference is taking place regularly since year 2000 in one of the Baltic countries every second year.

It is said that all secrets and answers are hidden in us. Psychodrama is a key to open the depths of our soul’s secrets. We touch them carefully but do we know how to save them? Moreno Days 2016 invites you to give time and meet your secrets!

www.psichodrama.lt/en/moreno-days

Ināra Erdmane Rīgā

nov 029

Šobrīd – 2015. gada novembra beigās – Rīgā viesojas psihodrāmas guru no Zviedrijas – latviešu izcelsmes psihoterapeite Ināra Erdmane. Mums Latvijā viņa ir mācījusi psihodrāmas maģiju nu jau vairāk nekā 25 gadus. Starp citu, pasaules kontekstā viņa ir visvairāk zināmā un ar vislielāko starptautisko autoritāti no visiem latviešu psihoterapeitiem.

Šogad vispasaules “Atvērtās skatuves” diena būs 8. oktobrī

Šogad vispasaules “Atvērtās skatuves” diena būs 8. oktobrī.

Šādi Psihodrāmas Atvērtās skatuves vakari notiek katru gadu daudzās valstīs, kad praktizējoši psihodramatisti, J.Moreno skolas sekotāji piedāvā tikties brīvā dzīves mākslas telpā jebkuram un vairot mūsu dzīvēs radošumu.

Sanākušajiem dalībniekiem ir iespēja redzēt un piedzīvot psihodrāmu uz Atvērtās skatuves, kurā ikviens ir nozīmīgs un var būt spontāns un radošs.  Viss, kas ar mums notiek, noticis vai notiks var kļūt par iespēju būt kreatīvam šodien šeit un tagad. Jebkas, arī mūsu cerības, sapņi, bažas un fantāzijas ir reālas un nozīmīgas šajā procesā. Psihodrāma, kā spontanitātes un kreativitātes metode paver iespēju dzīvot daudz piepildītāku dzīvi.

Atvērtās skatuves pasākumi ir gan piedzīvojums, kā arī izglītojošs pasākums – dalībnieki iepazīstas ar aktīvās darbības metodēm (psihodrāma, lomu treniņš, spontanitātes treniņš), kas guvušas plašu pielietojumu psiholoģijā, psihoterapijā, izglītībā, kultūrā.