Atskats uz psihodrāmas aktivitātēm 2017. gadā

Atskatoties uz 2017. gadu, redzu, cik tas ir bijis bagātīgs ar dažādiem notikumiem. Paskatieties Jūs arī!

Viens no pirmajiem nozīmīgajiem notikumiem – janvārī psihodrāmas asistentu studentu grupa kārtoja eksāmenu, lai iegūtu Psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapijas asistenta līmeņa apliecinošu izglītības dokumentu. Kā jau ierasts, eksāmens nesa līdzi daudz satraukumu, taču rezultāts bija veiksmīgs, un Latvijas psihodramatistu saimei oficiāli pievienojās 5 psihodrāmas asistenti. Apsveicu! Jums – Aiga Alksne, Gunār Trimda, Inga Krūze, Margita Roste, Uldi Karlovs – Karlovski – tas izdevās lieliski! Šo pasākumu padarīja īpašu arī tas, ka tajā piedalījās Ināra Erdmane. Paldies Tev, Ināra, par labajiem ceļa vārdiem!

Februārī un martā, sadarbojoties ar Tartu psihodrāmas institūta vadītāju Endelu Hango, tika piedāvāta  iespēja apgūt klasisko Playback teātri. Šo iespēju izmantoja arī kolēģe no Lietuvas. Radoša un produktīva apmācība.

Tuvojoties Psihodrāmas dzimšanas dienai – 1.aprīlim, tika uzsākta jauna asistentu apmācības grupa, kurā studijas uzsāka seši studenti, kuri veiksmīgi turpina savas studijas.

Aprīlis bija bagāts mēnesis: jaunu studentu apmācība, Psihodrāmas dzimšanas diena, kolēģi Igaunijā organizēja NBE (Ziemeļvalstu eksaminācijas padomes) starptautisku konferenci, kuras laikā Moreno institūta Latvijā studente ieguva augstāko diplomu psihodrāmas apmācībā – TEP. Apsveicu, Gita Paspārne! Tu esi paveikusi milzīgu darbu!

Maija mēnesi Moreno institūts Latvijā sagaidīja samērā neierasti – piedaloties Helsus festivālā 2017. Mērķis šādai aktivitātei – padarīt psihodrāmu tuvāku, saprotamāku cilvēkiem, kuriem rūp sava izziņa un izglītošana. Bagātīgas divas dienas. Paldies visiem kolēģiem, kuri atbalstīja ar savu darbu, klātbūtni un domām! Mums tas izdevās!

Rudens nāca ar lielākiem un mazākiem notikumiem. Septembrī pārstāvēju Moreno institūtu Latvijā starptautiskajā PIFE konferencē, kuras laikā piedalījos dažādās sanāksmēs. Kurās tiku izvirzīta un ievēlēta Ētikas komisijā. Šobrīd tiek diskutēts par to, vai nākamā PIFE starptautiskā konference varētu notikt Latvijā. Tas ļautu vēl jo vairāk popularizēt psihodrāmas vārdu Latvijā un Latvijas vārdu starptautiskajā psihodrāmas pasaulē.

Arī rudenī turpinājās asistenta līmeņa studentu apmācība. Oktobrī, kā ik katru gadu, Latvija piedalījās starptautiskā pasākumā “Atvērtā skatuve”, kad vairākās Eiropas valstīts vienlaicīgi tiek rīkots pasākums, lai psihodrāmu padarītu pieejamāku cilvēkiem. Oktobra mēnesi noslēdza starptautiska konference, kura tika rīkota par godu 15.gadu Moreno institūts Latvijā pastāvēšanas dzimšanas dienai. Mīļš paldies visiem lektoriem, meistarklašu vadītājiem, palīdzētājiem un dalībniekiem! Mums izdevās brīnišķīgi svētki!

Novembra mēnesī, sadarbojoties ar Minskas psihodrāmas kolēģi Jeļenu Belinsku, tika uzsākta apmācība Pasaku terapijā, kura noslēgsies 2018. gada aprīlī, liekot uzsvaru uz to, kā sintezēt abus psihoterapijas virzienus.

Notikumiem bagāts gads ir aizvadīts, daudz pārmaiņu tajā ir noticis. Daudz jaunu ideju ir jau iesētas jaunajam gadam. Atliek vien cerēt, ka tām būs lemts īstenoties. Paldies par kopā būšanu un novēlu, lai katrs mazākais sapnis piepildās Vecgada naktī, lai Jaunais gads atliek lielo sapņu īstenošanai!

Jolanta Baltiņa

 Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*