Supervīzija

Supervīzijas ir psihodrāmas speciālistu darba neatņemama sastāvdaļa.

2016. gada 10. decembrī Rīgā viesojās psihodrāmas supervizore Ināra Erdmane no Zviedrijas.

Šoreiz uzmanības centrā bija klientu aizsardzības un kā ar tām apieties.Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*