PSIHODRAMATISTI

Erdmane_Inara

INĀRA ERDMANE

ina.erd@gmail.com

Latvijas Moreno Institūta dibinātāja un Stokholmas psihodrāmas institūta līdzdibinātāja.

Klīniskā psiholoģe un psihoterapeite.

Cilvēks, kas iekopa Latvijā psihodrāmu un izveidoja šīs nozares speciālistu kopienu.
NBE līdzdibinātāja un locekle.
Eiropas Psihodrāmas Institūta supervīzore. Vadījusi apmācības: Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Latvijā.
Mācījusies un sertificējusies pie Zerkas Moreno un ieguvusi augstāko psihodrāmas izglītības pakāpi – TEP.
Dzimusi Rīgā, bet dzīvo Zviedrijā kopš Otrā Pasaules kara.
Triju grāmatu līdzautore (Zviedrijā) un daudzu rakstu autore.

LATVIJAS PSIHODRĀMAS, SOCIOMETRIJAS UN GRUPAS PSIHOTERAPIJAS ASOCIĀCIJAS BIEDRI:

GITA PASPĀRNE

gitap@inbox.lv

Sertificēta psihoterapeite, supervizore, organizāciju konsultante.
Strādā ar dažādām grupām, individuāliem klientiem un organizācijām no 90. gadu sākuma.
Papildinājusi izglītību un pieredzi Vācijā, Krievijā, Dānijā u.c.

Vagale_Aelita

AELITA VAGALE

aelita.vagale@gmail.com

Psiholoģe, psihoterapeite. Vada grupas latviešu un krievu valodās. Individuāli strādā arī ar monodrāmas metodi.

Varpa_Inara

INĀRA VĀRPA

Ārste – narkoloģe, psihodrāmas  speciāliste, psihoterapijas speciāliste

Kontakti: tel. 26498287, inara.varpa@gmail.com

Izglītība: ārste – narkoloģe, Moreno institūts Latvijā

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā, Latvijas Psihoterapeitu biedrībā, narkoloģijā

Darba valoda: latviešu, krievu, angļu

CP (SERTIFICĒTS PSIHODRĀMAS SPECIĀLISTS):

AIRA BRIEDE

Psihodrāmas  speciāliste, psihoterapijas speciāliste, smilšu spēles praktiķe

Kontakti: tel. 29733075, aira.briede@inbox.lv

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), Moreno institūts Latvijā

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā

Darba valoda: latviešu, krievu

VENITA DĀVE

venita.dave@inbox.lv

Sertificēta ārste, psihoterapeite. Vada psihodrāmas grupas no 90. gadu sākuma. Kopš 1989. gada strādā un vada Minesotas programmas nodaļu (atkarīgo un viņu ģimenes locekļu ārstēšanas programmu).

IGETA OZOLIŅA

igeta.g@inbox.lv

Sertificēta Biedrībā LPSGPA un Latvijas psihoterapeitu biedrībā,  psihodrāmas speciāliste (CP). Psihodrāmas asociācijas Valdes locekle.

Strādā ar pieaugušo un bērnu grupām. Vada seminārus, darbnīcas, organizē un vada psihodrāmas nometnes “Atklātā jūra”.

Maģistra izglītība mūzikas pedagoģijā un bakalaura izglītība etnomuzikoloģijā JVLMA.

Psihodrāmas speciālistes praksē strādā ar pašizaugsmes jautājumiem, attiecību problēmām ģimenē, komunikācijas uzlabošanu darba vidē, sniedz atbalstu problēmsituācijās izglītības jomā vecākiem, skolēniem, pedagogiem.

JOLANTA KLIŠĀNE

Psihodrāmas  speciāliste

Kontakti: tel. 29220932, jolantaklisane@gmail.com

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds un 5.līmeņa kvalifikācija vēsturē un pedagoģijā; Moreno institūts Latvijā; regulāra profesionāla tālākizglītība

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā

Darba valoda: latviešu, krievu, angļu

MAIJA OZOLIŅA – MOLOKAILIMA

dr.maija@yahoo.com

gaiacentrs.lv

Sertificēta psihoterapeite. Grupu psihoterapijas, psihodrāmas grupu vadītāja. Individuālā psihoterapija. Ģimenes psihoterapija. Skype konsultācijas. Konsultē klientus latviešu, krievu un angļu valodā.

Palkavnieks_Agris

AGRIS PALKAVNIEKS

a.palkavnieks@inbox.lv

Ārsts, psihoterapeits. Ar psihoterapiju nodarbojas kopš 90. gadiem. Strādā grupās un ar indivīdiem klientiem.

UĢIS SEGLIŅŠ

Psihodrāmas  speciālists, pasniedzējs

Kontakti: tel. 29215360, ugis_s@inbox.lv

Izglītība: filoloģijas maģistrs (Mg. philol.) Latvijas universitāte; Psihodrāmas speciālists, Moreno institūts Latvijā

Sertificēts: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā

Darba valoda: latviešu, krievu, angļu

VINETA ŠPLĪTA

vineta_splita@inbox.lv

Psihoterapijas speciāliste, supervizore. Strādā ar grupām kopš 1990.gada un vada psihodrāmas grupas no 90. gadu sākuma.

ROVĒNA ZARAKOVSKA

a.palkavnieks@inbox.lv

Sert. psihiatre, psihoterapeite, strādā ar grupām un indivīdiem, ar dažādām klientu problēmām. Ar psihoterapiju nodarbojas kopš 90. gadu sākuma. Vada arī rituālās drāmas un arhaiskās pieredzes grupas. Strādā Liepājā, arī Rīgā. Ir RSU pasniedzēja.

SERTIFICĒTI PSIHODRĀMAS SPECIĀLISTI – LĪDERI:

ANDIS AUDŽE

INĀRA BITE

inara.bite@latvenergo.lv

MARIJA BAMBUĻAKA

Dr.psych. (Daugavpils Universitāte)

Psihodramatiste (Maskavas Geštalta un Psihodrāmas Institūts, Maskava)

Bērnu psihodrāmas speciāliste (Institut of Psychodrama and Psychological Consalting, Maskava)

Strādā ar grupām un indivīdiem, ar dažādam problēmām – emocionālām un sociālām grūtībām, savstarpējām attiecībām. Strādā arī ar bērniem no 4-5 gadiem, izmantojot bērnu psihodrāmas tehnikas.

Individuāli un ar grupām strādā Liepājā. Ar grupām strādā Rīgā.

Darba valoda: krievu. Iespējams arī darbs latviešu un angļu valodā, pēc atsevišķas saskaņošanas.

E-pasts: marija_bambulaka@inbox.lv

EDGARS CAICS

Kontakti: 29677393, caics.edgars@gmail.com

Izglītība: Konsultatīvais psihologs (Mag. psych.) un Psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapeits.

Strādā ar klientiem individuāli un vada grupas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem kopš 2007.gada, konsultē tiešsaistē. Profesionālais darbības lauks saistīts ar personības izaugsmes, motivācijas, atkarību un vecāku – bērnu savstarpējo attiecību problēmjautājumiem.

Darba valoda: latviešu, krievu, angļu.

GUNTA DANCE

guntadan@inbox.lv

VERONIKA GONČARE

Gundega Kozlova

Psihodrāmas  speciāliste, psihoterapijas speciāliste

Kontakti: tel. 29646698, Gundega.kozlova@gmail.com

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā, Latvijas Psihoterapeitu biedrībā.

Darba valoda: latviešu, krievu

GITA LODZIŅA

gitalodzina@gmail.com

ELVĪRA MIHEJEVA

JEĻENA PAŅKOVA

Starptautiskā profesionālās meistarības centra “Vaiņode” direktore, sertificēta psiholoģe, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas supervizore.

www.centrsvainode.lv

info@centrsvainode.lv

OLGA POPEIKO

AIRISA  ŠTEINBERGA

Psiholoģijas doktore un psihodrāmas terapeite. Airisas Šteinbergas darbības lauks psiholoģijā ir saistīts ar personības attīstības jautājumiem un bērnu – vecāku attiecībām. Pārsvarā strādā individuāli ar vecākiem, pieņemot, ka ģimene ir sistēma, kurā, izmainot viena cilvēka attieksmi pret sevi, citiem vai situāciju, mainīsies attiecības ģimenē kopumā.
Telefona numurs 26178824, e-pasts: airisasteinberga@inbox.lv.

SOLVITA VALTERE

Psihodrāmas  speciāliste, psihoterapijas speciāliste

Kontakti: tel. 29121598, solvita.valtere@tavspsihoterapeits.lv

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), Moreno institūts Latvijā

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā, Latvijas Psihoterapeitu biedrībā.

Darba valoda: latviešu, krievu

LĪGA VOLONTE

Psihodrāmas  speciāliste, izglītības psiholoģe

Kontakti: tel. 26454016, volonte@tvnet.lv

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), izglītības psiholoģe

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā

Darba valoda: latviešu, krievu

PSIHODRĀMAS SPECIĀLISTI – ASISTENTI

INGA KRŪZE

JĒKABS MILZARĀJS

AIGA ŪDRE

Mājaslapā www.psihodrama.lv ir apkopoti psihodrāmas speciālisti, kuri ieguvuši izglītību “MORENO INSTITŪTĀ LATVIJĀ”.Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*