PSIHODRĀMAS GRUPAS

“Moreno Institūts Latvijā” uzsāk apmācību

   31.03.2017. uzsāk pamatizglītības kursu grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā.

Zinātniski teorētiskas un praktiskas izstrādātas un pārbaudītas metodes, kā darboties ar grupu dažādos virzienos – organizācijā, izglītībā, klīnikā, terapijā, konsultēšanā u.c. Sociometrija ir dažāda līmeņa attiecību izpēte un pilnveidošana grupās, komandās, kolektīvos. Psihodrāma ir psihoterapijas un personības izaugsmes veids, kas  ir reizē dziļš un iedarbīgs, kā arī dabisks un klients darbojoties tajā spēj īsā laikā iegūt atbildes uz saviem jautājumiem.

Programma ir izstrādāta sadarbojoties vairākiem starptautiskiem ekspertiem – ārstiem, psihologiem, sociālo zinātņu pārstāvjiem un organizāciju vadītājiem. Tā ir starptautiski atzīta un novērtēta.

   Programma ietver tēmas par vēsturi, filozofiju, grupu dinamiku, sociometriju, aktīvām darbības metodēm, psihodrāmu, psihoterapiju.

   Programma sastāv no 19 semināriem, kuru kopējais stundu skaits ir 660.ak.st., kuras tiek īstenotas divos gados. Viens seminārs tiek organizēts no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pēcpusdienai vienu reizi mēnesī (jūnijā un jūlijā semināri nenotiek).

   Ieguvums – dažādas aktīvās darbības metodes, kuras varēs izmantot darbā ar klientiem. Iespēja turpināt izglītību Moreno institūtā Latvijā. Piedalīties dažādās starptautiskās konferencēs.

   Programmu īstenos Latvijas speciālisti, kuri ir ieguvuši starptautiski atzītu izglītību un kuri ikdienā strādā ar grupām un izmanto aktīvās darbības metodes: Maija Ozoliņa un Uģis Segliņš. Speciālisti izglītību grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā, ieguvuši Moreno institūtā Latvijā, papildinājuši to starptautiskās konferencēs. Abi ir Psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapijas biedri – www.psihodramalatvija.lv

   Maksa par vienu semināru: 180 Eur (t.sk.PVN, kafijas un augļu pauzes, izdales materiāli)

   Īstenošanas vieta – Rīga, Moreno institūts Latvijā (www.psihodrama.lv)

   Prasības – pabeigta augstākā (bakalaurs) izglītība sociālā, humanitārā, medicīnas sfērā (var pieteikties arī pēdējo kursu studenti).

   Pieteikties elektroniski – moreno.instituts@gmail.com

Bērni un vecāki

MAN IR PAVEICIES

Divdesmit un trīsdesmitgadnieki ar patiesu interesi izbauda improvizācijas teātra un Stand up izrādes, skolēni sacenšas teātra sporta turnīros. Šis jaunais veids, kā teātris ienāk mūsu dzīvē un nepiespiesti jautrā veidā aktieri kopā ar skatītājiem zālē rada stāstu. Aktieri improvizē šeit šajā brīdī kopā ar skatītājiem. Psihodrāmas pamatlicējs Jēkabs Morēno savā darbā „Spontanitāte” rosina mūs trenēt  spēju būt spontāniem un radošiem  dažādās dzīves jomās, piemēram, izglītošanas procesā. Tātad, kāpēc ne bērnu audzināšanā?

Vecāku prasmju treniņos un atbalsta grupās „neveiksmīgos” stāstus mēs cenšamies pārveidot. Sākumā katrs apraksta grūtās situācijas, pēc tam  izvirzot personīgo mērķi 10 tikšanās reizēm un strādājot uz to un  papildinot savu pieredzi Vecāka lomā un mēģinot jaunas lietas. Mamma, tētis vai abi divi atbalsta grupā  intuitīvi jau zina, kuru no 4 populārākajām  vecāku lomām grib pilnveidot. Lai  būtu prasmīgs vecāks, labi jāpārzina  aprūpētāja, skolotāja, norobežotāja vai rotaļu biedra lomas. Man ir paveicies strādāt ar vecākiem, kuri grib  kļūt radoši un atgūt  „aizmirsto” spēju rotaļāties ar saviem bērniem vai arī būt stingrāki kā līdz šim un skaidri nodot šo ziņu bērniem.

Bērns un Vecāks, un Pieaugušais ir mums katram no bērnības labi pazīstamas lomas. To mijiedarbība vai transakcija, kā norāda Ē.Berns, izskaidro bezgala daudzās saziņas variācijas, ieskaitot konfliktus. Psihodrāmas un grupu terapijas metodes palīdz novērst nesaprašanos  bērnu un vecāku starpā.

Vecāki bieži ir neapmierināti ar bērnu uzvedību, jūtās sadusmoti un rīkojas impulsīvi, pēc tam nožēlo, ka saklieguši vai draudējuši savam bērnam. Reizēm jūtās pilnīgi bezpalīdzīgi nebeidzamās cīņās ar paša atvasi. Vecāku atbalsta grupās  viņi mācās modelēt savu bērnu uzvedību.

Nodarbībām vecāku atbalsta grupā, salīdzinot ar individuālu vizīti pie psihologa,  ir vismaz 3 priekšrocības:

  • Lētākas izmaksas,
  • Dalībniekiem ir gan psihoterapeita, gan pārējo grupas dalībnieku redzējums un atbalsts,
  • Apziņa, ka grūtībās neesi viens, bet gan kopā ar domu biedriem, kuri tevi labi saprot.

Dalībnieki  reizēm apgūt jaunas lomas vai papildina jau zināmās.

J.Morēno jau pagājušā gadsimta sākumā aprakstīja, cik elastīga vai tieši pretēji-  elastīgas rīcības trūkums ikdienā ietekmē katra pielāgošanās spējas. Viņš norādīja, ka trenējot spontanitāti,  cilvēki kļūst radošāki un brīvāki.

Mēs katrs esam ievērojuši, kad mazs bērns atdarina savus vecāku uzvedību, sakot: „Mašīnā  visiem jāpiesprādzējas!”  Citreiz bērns spēlē skolu un brīvi par to improvizē. J.Moreno lomu maiņas fenomenu noskatījās bērnu savstarpējās rotaļās, rosinot psihoterapijā vai  prasmju treniņos, spontanitāti izmantot kā kritēriju. Jo cilvēks ir spontānāks, jo viņš ir brīvāks savās izvēlēs un rīcībā.

Protams, spēju vadīt bērnu ietekmē  daudzi faktori, kas saistīti ar paša bērna attīstību un vides faktoriem, ne tikai vecāku prasmēm. Tāpēc, nereti ir nepieciešams veikt bērna intelektuālo spēju diagnostiku, temperamenta un uzvedības, kā arī vecāku un bērnu savstarpējās mijiedarbības novērojumus, lai sniegtu vecākiem precīzus ieteikumus. Tādos gadījumos lieti noder sazināšanās ar bērna psihologu, lai izprastu bērna attīstības traucējumus un to izteiktības pakāpi. Piemēram, bērna uzvedību spēcīgi ietekmē valodas attīstības traucējumi , frustrācijas slieksnis un dienas režīms.

Vadot vecāku prasmju treniņu, izmantoju zināšanas, kas iegūtas gan geštalta, gan psihodrāmas, sociogrammas, grupu  un  kognitīvi biheiviorālās terapijas apmācībā. Nodarbībās plānots nostiprināt  esošās vecāku prasmes, mazinot nevēlamo un vairojot pozitīvo bērnu uzvedību.

2015.gada oktobrī,  novembrī  un decembrī notika 10 nodarbības vecākiem un sociālo prasmju treniņš 4-7 gadīgiem bērniem. 2016. gada piektdienu vakaros no pl 18.00- 19.30 aprīlī un maijā PII Ķiparu namā Ikšķilē  notiek 10 nodarbību cikls vecākiem, kurā esi laipni aicināts un aicināta  piedalīties!

Līga Volonte

 

 

Psihodrāmas terapijas grupa

Psihodrāmas terapijas grupa /psihoterapeitiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem/.

Notiek Rīgā 1 reizi trijos mēnešos kopš 2016. gada februāra.

Grupu vada: Gita Paspārne (CP Psihodrāmā, grupu terapijā, sociometrijā un sociodrāmā,

LPB sertificēta psihoterapeite).

Informācija un pieteikšanās – zvaniet pa telefonu: 29278884 vai rakstiet: gitap@inbox.lvPasparne_Gita

Kur un kad notiek psihodrāmās grupu nodarbības?

Tuvojas rudens.

Šajā sadaļā Jūs uzzināsiet, kur un kad notiek psihodrāmās grupu nodarbības.