Author Archives: Uģis Segliņš

ATKLĀTĀ JŪRA

“Atklātā jūra…”
Psihodrāmas nometne pieaugušajiem.
Notika Bernātos, 2017.gada 29., 30.jūlijs.
Kopš 2000.gada Liepājas psihodramatisti Rovēna Zarakovska un Agris Palkavnieks Nīcas pagasta Bernātos atpūtas bāzē „Draudzība” ir rīkojuši psihodrāmas nometnes. Astoņas vasaras trīs dienu garumā pašā vasaras plaukumā pulcējušies psihodrāmas speciālisti un psihodrāmas mīļotāji, lai kopā piedzīvotu Satikšanos. Satikšanos ar sevi, citiem, jūru, kāpām, priedēm, sauli, vēju, kopīgā vakarēšanā un ritēšanā.
Rovēnai un Agrim joprojām nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Nometne „Atklātā jūra…” ir veids, kā kopā varam to sniegt. Nometnē piedalījās psihodramatisti Gita PaspārneJolanta BaltiņaLiene Atholde, Gunta Dance un Gundega Kozlova.

Skatuve – drāma – psihe – dzīve

JOLANTA BALTIŅA

Teātra neatņemama un viena no galvenajām sastāvdaļām ir skatuve, uz kuras aktieri veic teatrālu darbību, izspēlējot lomas un situācijas, kuras kāds ir aprakstījis, balstoties uz dzīves pieredzi vai fantāziju. Psiholoģijā ir veikti pētījumi, un ir pierādīts, ka cilvēks savā dzīvē “spēlē” vienlaikus vairākas lomas. Kādas viņam padodas labāk, kādas – ne tik labi. Tad nu kāds gudrs vīrs Jakobs Levi Moreno, vērojot bērnu spēles, radīja jaunu zinātni – psihodrāmu (tulkojumā dvēsele darbībā), kuru vēlāk attīstīja kā psihoterapijas virzienu. Arī šeit svarīga vieta ir skatuvei un lomai. Tad nu nedaudz vairāk ievedīšu lasītāju psihodrāmas pasaulē, lai redzētu būtiskāko līdzību un atšķirību no teātra.

Kā jau minēju, psihodrāma ir viens no daudzajiem psihoterapijas virzieniem. Jebkura psihoterapijas virziena pamatā ir filozofiska doma – palīdzēt uzlabot cilvēkam esošo dzīvi. J.L.Moreno, redzot kādā virzienā attīstās psihoterapija, teica, ka nav nepieciešams tikai raudāt, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti, bet psihoterapijā jāievieš smiekli. Ar to arī psihodrāma atšķiras no citiem terapijas virzieniem – ar darbību, ar vieglumu un smiekliem. Lūgšu domāt nopietni, spēlēšanos atstājot bērniem, kā iepriekš minēju: šī ir zinātne, un tajā katrai darbībai ir gan teorētisks, gan filozofisks pamatojums, lai gan dažkārt no malas tiešām tā arī izskatās, ka psihodrāma jau tik tāda spēlēšanās vien ir.

J.L.Moreno savu terapeitisko darbību veica uz skatuves, pie kam viņš izveidoja trīspakāpju skatuvi ar balkonu. Balkons bija paredzēts “Augstāko būtņu” atveidošanai (piemēram, Dievs, eņģeļi, zvaigznes, saule/mēness). Savukārt skatuves platformas – no perifērijas uz centru un atpakaļ – no tagadnes uz cilvēka svarīgāko notikumu un atpakaļ uz tagadni. Līdzīgi kā ceļošanai laikā – sāk un beidz vienmēr šodienā jeb tagadnē. Tātad viena no galvenajām līdzībām – darbības telpu sauc par skatuvi. Mūsdienu psihoterapijā reti kur izmanto īstu skatuvi vai Moreno radīto.

Galvenā psihodrāmas darbības metode ir lomu maiņa. Kā Moreno ir teicis, jo vairāk cilvēkam ir lomu, jo brīvāks savā darbībā viņš ir. Lomas atbrīvo cilvēku, dodot viņam iespēju radošākai darbībai. Tātad – otra būtiskākā līdzība ar teātri.

Būtiskākās atšķirības – nav aktieru, nav scenogrāfijas, nav iestudētu lomu, nav skatītāju.

Viss notiek pēc principa “šeit un tagad”, kā arī “it kā” darbībā. Piemēram, “mēs esam manu vecāku mājā, ir 1980. gada ziema” un visi grupas dalībnieki tam tic un sajūt, ka darbība notiek tieši tur un tad, lai gan “šeit un tagad”. Lai arī lielākoties ir viena persona, kura strādā ar savu tēmu, ieguvēji ir visi grupas dalībnieki, visi ir dalībnieki (galvenā persona jeb protagonists var kādu izvēlēties lomai, terapeits jeb režisors var lūgt grupas palīdzību, katrs izdzīvo līdzi redzēto drāmu – piedzīvo to caur savu pieredzi un skatu prizmu).

 

Šī raksta teorētiskās daļas noslēgumā vēlos nedaudz ievest lasītāju arī J.L.Moreno filozofijā. Reiz viņš teica: „Vispirms Dievs bija radītājs, tad aktieris, tad psihodramatists. Vispirms viņam pasauli vajadzēja radīt, lai būtu laiks un vajadzība vai nosliece to analizēt.” Jo gan aktieris, gan psihodrāmas dalībnieks ir radītāji, viņi rada pasauli, kurā ieved līdzās esošos cilvēkus, tādejādi aizskarot viņu dvēseles.

Kā un kas tad īsti notiek psihodrāmas nodarbībā.

Psihodrāma ir grupu psihoterapija, tātad sanāk vairāki cilvēki, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, iepazīt sevi, uzlabot savas komunikācijas prasmes, izsāpēt sāpes (iemesli var būt ļoti daudzi un dažādi). Visbiežāk šīs grupas ir slēgtas – tas nozīmē, ka noteikts dalībnieku skaits tiekas noteiktu laiku. Tas palīdz justies droši un daudz vairāk uzticēties procesam un viens otram. Psihodrāmas nodarbība visbiežāk sākas ar dalībnieku stāstiem, ko viņi ir piedzīvojuši savā dzīvē kopš iepriekšējās nodarbības, tad psihodrāmas psihoterapeits piedāvā kādu iesildīšanās vingrinājumu – šeit ļoti liela iespēju variācija – sākot ar konkrētu prasmju attīstīšanu un trenēšanu, beidzot ar konkrētas tēmas aktivizēšanu visiem grupas dalībniekiem. Tālāk seko galvenās personas izvēle – protogonista izvēle. Ja piesakās vairāki grupas dalībnieki, kuri grib darboties ar savu tēmu, tad katram grupas dalībniekam ir jāizdara izvēle par viņam tuvāko vai interesējošāko tēmu. Kad tas noticis, sākas psihodrāma. Visbiežāk tai ir vairāki cēlieni. Piemēram, kāda dalībniece jūtas skumji un nezina, kāpēc. Ir daudzas varbūtības, piemēram, viens cēliens būtu satikšanās ar skumjām, vai iešana uz tādu situāciju, kur skumjas ir visizteiktāk, tālāk šie abi ceļi vestu uz kādu konkrētu situāciju pagātnē vai nepiedzīvotā situācijā, taču sākumā var arī palīdzēt protagonistam un stiprināt viņu. Tad varētu piedāvāt iet uz resursiem – situāciju, vietu, kur protagonists jūtas priecīgs un laimīgs, tādejādi psiholoģiski un emocionāli stiprinot viņu, lai pēcāk būtu vieglāk satikties ar skumjām. Protagonists katram cēlienam iekārto skatuvi, jāteic ka virzību uz nākamajiem cēlieniem piedāvā režisors jeb psihodrāmas psihoterapeits. Viņam ir liela atbildība, jāvada protagonista un arī visas grupas process. Jo protagonistam ir vajadzīgas palīgpersonas, kuras viņš pats izvēlas konkrētām lomām, piemēram, mātes, koka, skapja, Dieva utt. Palīgpersonas uzdevums ir maksimāli precīzi atkārtot to, ko dara protagonists, esot palīgpersonas lomā. Pēc psihodrāmas notiek dalīšanās, kuras laikā dalās grupas dalībnieki par to, kā piedzīvotais skar tieši viņus, bez nosodījuma, kritizēšanas un pamācīšanas. Piemēram, tavas psihodrāmas laikā es izjutu ļoti lielu vientulību un tas man saistās ar manu bērnību, kad biju viena mājās….

Pēc šāda darba ieguvuši ir visi grupas dalībnieki – gan jaunu skatījumu uz sevi, gan līdzcilvēkiem. Reiz man kāda grupas dalībniece teica: “Viņas psihodrāma man palīdzēja paskatīties uz manu mammu no viņas pozīcijas, jo līdz šim es biju domājusi tikai no savas – meitas – pozīcijas, bet ir taču arī otra puse”. Psihodrāmā ir daudz maģiskuma. Kā pēc fizikas principiem – ja mainās vienas sistēmas viens elements, tad mainās visa sistēma, un tā tas ir arī psihodrāmā. Nereti ir dzirdēti stāsti: pagājušajā nodarbībā es uz skatuves pateicu visu savam vīram, ko esmu baidījusies viņa pateikt reālajā dzīvē, taču atnākot mājās mani gaidīja pārsteigums, viņš izturējās pavisam citādi….

Tātad ieguvēji ir ne tikai psihodrāmas dalībnieki, bet arī viņu tuvākie cilvēki. Taču psihodrāma nav tikai psihoterapija, tā ir darbības metode, kuru var pielietot dažādu prasmju pilnveidei. Populāras ir lomu spēles, šī tehnika ir cēlusies no psihodrāmas. Spontanitātes treniņš, kreativitātes treniņš… un tā varētu turpināt, jo metožu klāsts ir bagātīgs un ieguvums – lietderīgs.

“Moreno Institūts Latvijā” uzsāk apmācību

   31.03.2017. uzsāk pamatizglītības kursu grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā.

Zinātniski teorētiskas un praktiskas izstrādātas un pārbaudītas metodes, kā darboties ar grupu dažādos virzienos – organizācijā, izglītībā, klīnikā, terapijā, konsultēšanā u.c. Sociometrija ir dažāda līmeņa attiecību izpēte un pilnveidošana grupās, komandās, kolektīvos. Psihodrāma ir psihoterapijas un personības izaugsmes veids, kas  ir reizē dziļš un iedarbīgs, kā arī dabisks un klients darbojoties tajā spēj īsā laikā iegūt atbildes uz saviem jautājumiem.

Programma ir izstrādāta sadarbojoties vairākiem starptautiskiem ekspertiem – ārstiem, psihologiem, sociālo zinātņu pārstāvjiem un organizāciju vadītājiem. Tā ir starptautiski atzīta un novērtēta.

   Programma ietver tēmas par vēsturi, filozofiju, grupu dinamiku, sociometriju, aktīvām darbības metodēm, psihodrāmu, psihoterapiju.

   Programma sastāv no 19 semināriem, kuru kopējais stundu skaits ir 660.ak.st., kuras tiek īstenotas divos gados. Viens seminārs tiek organizēts no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pēcpusdienai vienu reizi mēnesī (jūnijā un jūlijā semināri nenotiek).

   Ieguvums – dažādas aktīvās darbības metodes, kuras varēs izmantot darbā ar klientiem. Iespēja turpināt izglītību Moreno institūtā Latvijā. Piedalīties dažādās starptautiskās konferencēs.

   Programmu īstenos Latvijas speciālisti, kuri ir ieguvuši starptautiski atzītu izglītību un kuri ikdienā strādā ar grupām un izmanto aktīvās darbības metodes: Maija Ozoliņa un Uģis Segliņš. Speciālisti izglītību grupu terapijā, sociometrijā un psihodrāmā, ieguvuši Moreno institūtā Latvijā, papildinājuši to starptautiskās konferencēs. Abi ir Psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapijas biedri – www.psihodramalatvija.lv

   Maksa par vienu semināru: 180 Eur (t.sk.PVN, kafijas un augļu pauzes, izdales materiāli)

   Īstenošanas vieta – Rīga, Moreno institūts Latvijā (www.psihodrama.lv)

   Prasības – pabeigta augstākā (bakalaurs) izglītība sociālā, humanitārā, medicīnas sfērā (var pieteikties arī pēdējo kursu studenti).

   Pieteikties elektroniski – moreno.instituts@gmail.com

Moreno institūts Latvijā un Playback teātris

   Moreno institūts Latvijā sadarbībā ar Tartu Psihodrāmas institūtu un Lietuvas Psihodrāmas asociāciju ielūdz Jūs uz:

   Playback teātra bāzes apmācību

  1. gada 11.- 12. februārī (10:00-18:00) un 18.-19. martā (10:00-18:00)

Rīgā

   Playback teātris ir interaktīvs teātris, kur dalīšanās ar personīgās dzīves stāstiem un spontāna darbība sekmē dialogu gan nelielas grupas, gan sabiedrības ietvaros. Playback prasmes ietver aktīvu klausīšanos, sadarbību, improvizāciju, empātiju, efektīvu komunikāciju un māksliniecisko izteiksmi. Godinot patiesību un iemiesojot cilvēka pieredzi, tas veido personības elastīgumu, maina sabiedrību un ietekmē pasauli, kurā mēs dzīvojam.

   Playback teātra bāzes apmācībā mēs uzzināsim šīs metodes pamatus un dažādas iespējas to pielietot praksē. Tiks mācīti Playback veidi – ainas, gleznu stāsti un daudz vairāk. Katram studentam būs iespēja izmēģināt režisora un mūziķa lomu, kā arī aktiera lomu. Un, protams, visi iesaistīsies un kopā dalīsies ar stāstiem, jautrā garā un draudzīgā atmosfērā. Paredzēts gan jauniem, gan pieredzējušiem psihologiem, terapeitiem un skolotājiem, kā arī studentiem.

   Šis kurss sniedz pamata informāciju par Playback teātri, kā arī pamata prasmes un darbības formas. Studenti mācīsies principus, tehnikas un Playback teātra vēsturi.

Kursu vadīs:

 Endel Hango (Skolotājs, pedagogs, NBE praktiķis) ir nodarbojies ar psihodrāmu un Playback teātri kopš 2003. gada. Pašlaik viņš vada Tartu Psihodrāmas institūtu un Tartu spontanitātes teātri. Viņš arī pielieto Moreno filozofiju un darbības metodes kā pieaugušo pedagogs, organizāciju konsultants un treneris.

 Maksa par dalību seminārā: 150 eiro.

 Tiks nodrošināts profesionāls tulks.

 Reģistrācija un informācija: Jolanta Baltiņa

   moreno.instituts@gmail.com

Supervīzija

Supervīzijas ir psihodrāmas speciālistu darba neatņemama sastāvdaļa.

2016. gada 10. decembrī Rīgā viesojās psihodrāmas supervizore Ināra Erdmane no Zviedrijas.

Šoreiz uzmanības centrā bija klientu aizsardzības un kā ar tām apieties.

Inārai Erdmanei – 75

Šodien 75 gadu jubileju svin Ināra Erdmane.

Psihodrāmas augstākā līmeņa guru.

Cilvēks, kas ļāvis Latvijā psihodrāmu iepazīt ļoti daudziem interesentiem un un šīs terapeitiskās mākslas entuziastiem.

Pazīstamākā latviešu psihoterapeite pasaulē.

Sirsnīgs, atsaucīgs, sirdsgudrs cilvēks.

Daudz laimes, spēka un veselības no visiem psihodramatistiem Latvijā! 

Atvērtā skatuve

 

20. oktobrī Rīgā notika “Atvērtās skatuves” vakars.

Tā jau ir tradīcija – ik rudeni vairākās pasaules valstīs vienlaikus tiek rīkoti Psihodrāmas Atvērtās skatuves vakari ar mērķi iepazīstināt plašāku auditoriju ar psihodrāmu.

Šī pasākuma sāls slēpjas faktā, ka vairākās valstīs vienā un tajā pašā dienā, vienā un tajā pašā laikā pasaulē darbojas daudzi psihodramatisti un šīs terapijas mākslas interesenti. Zināma maģija, milzīga enerģija – tās arī ir dažas no psihodrāmai kopumā raksturīgām iezīmēm.

Deju skolas “Dzirnas” telpās psihodrāmas “Atvērtās skatuves” vakaru vadīja Igeta Gaiķe, Jolanta Klišāne, Gita Paspārne, Solvita Valtere un Uģis Segliņš.

 

Atvērtā skatuve

Jakobs Levi Moreno – psihodrāmas radītājs

 

Šis pasākums – “Atvērtā skatuve” tiek organizēts kopš 2009.gada, un vienlaikus notiek vairāk nekā 7 valstīs. Allaž tas tiek rīkots rudenī, kad cilvēkiem apzināti vai ne, taču rodas nepieciešamība izzināt pasauli sevī un apkārt sev, pasauli tās plašākajā un dziļākajā nozīmē. Atvērtās skatuves  mērķis ir iepazīstināt ar psihodrāmu un padarīt to pieejamāku ikvienam. Ļaut piedzīvot un saprast psihodrāmas efektivitāti – kā teiktu O.Vācietis – “pieskarties mākoņu maliņai”, lai sajustu mūžību. Arī šajā vakarā katrs var pieskarties, tik cik vēlas, psihodrāmai un sajust tās bagātību un dziļumu. Šoreiz to visu vēl papildināšu ar informāciju par izglītības iespējām Latvijā un pasaulē.

Ja Tev ir radusies interese, tad piesakies un nāc ciemos!

Tiekamies 20.oktobrī plkst.18:30 Lāčplēša ielā 43/45

Dalības maksa 5 Eur

Pieteikties var elektroniski: jolanta.baltina@gmail.com

 

Jolanta Baltiņa

 

OKTOBRIS

Septembris Latvijas psihodramatistu dzīvē ir bijis bagāts ar vienu lielu notikumu – Uģis Segliņš ir veiksmīgi nokārtojis visus pārbaudījumus un saņēmis sertificēta praktiķa (CP) sertifikātu. Tādējādi kļūstot ne tik vien par pilntiesīgu psihodrāmas terapeitu, bet arī skolotāju un supervizoru. Uģis savā darbā “Monodrāma” raksta: “psihodrāmas režisors – tas ir cilvēks, kurš dara neparastu un atbildīgu darbu. Viņš nav burvis, bet saprātīgi spontāns un radošs cilvēks…” Novēlu Tev , Uģi, saglabāt un attīstīt savu radošumu un spontanitāti, kā arī turpināt iesākto psihodrāmas/monodrāmas ceļu! Apsveicu!

Oktobrī psihodrāmas pasaulē gaidāmi daudz notikumi, arī Latvijā. Kā pirmais, ko vēlos pieminēt ir Denas Baumgartneres seminārs “Turēt dvēseli kustībā”, kurš notiks no 14.10.2016. līdz 16.10.2016. Dena ir pasaules mēroga psihodramatiste, kura savas meistarklases sniegusi vairāk kā 20 valstīs. Šajā seminārā būs iespēja darboties ar dzīves cikliem, iekšējo bērnu utt. Vēl var pagūt pieteikties, lai smeltos zināšanas, iedvesmu no ASV psihodramatistes.

Savukārt 20.10.2016. visā pasaulē notiek psihodrāmai veltīts pasākums “Atvērtā skatuve”. Tā mērķis ir veicināt izpratni par psihodrāmu, popularizēt to un padarīt cilvēkiem pieejamāku. Arī Latvijā, kā katru gadu būs iespēja piedalīties šajā pasākumā. Sekojiet līdzi informācijai.

Jolanta Baltiņa

Baltijas Moreno dienas

 Kauna 431

Tikko ir noslēgušās Baltijas Moreno dienas, kas šogad risinājās Kauņā, un to nosaukums bija „LAIKS NOSLĒPUMIEM”. Šī tradīcija aizsākās 2000. gadā un ik pēc diviem gadiem pulcē psihodrāmas speciālistus un interesentus no visas pasaules (iepriekšējā tikšanās bija Rīgā pirms pāris gadiem). Tā domāta, lai varētu satikties dažādu valstu un skolu psihodramatisti, lai visi varētu uzzināt par jaunākajiem teorētiskajiem atzinumiem, to praktisko pielietojumu un tādējādi popularizētu psihodrāmu.

Šis seminārs, kas parasti notiek 3 dienas, ir nosaukts psihodrāmas pamatlicēja Jakoba Levī Moreno vārdā. Savukārt šī pasākuma ideja pieder latviešu izcelsmes zviedru psihodrāmas gurū Inārai Erdmanei, kas arī pati allaž tajās piedalās un ir ieguvusi nedalītu atzinību pasaulē kā viena no vadošajām speciālistēm psihodrāmas jomā. Varētu teikt, ka latviešiem ir krietni paveicies, jo I.Erdmane psihodrāmu ir apguvusi no pašiem pirmavotiem – viņas skolotāja ir bijusi Zerka Moreno (J.L.Moreno dzīvesbiedre, ar kuru kopīgi viņš to attīstījis un sarakstījis daudzas grāmatas). Tāpēc Latvijas psihodrāmas skola ir tuva klasiskajai izpratnei par šo psihoterapijas un personības izaugsmes metodi.

Šogad Moreno dienas sākās ar pirms-konferenci. Tajā darbnīcas vadīja Sue Daniel (Austrālija) „NOSLĒPUMA ATKLĀŠANA: LOMU TEORIJA UN LOMU TRENIŅŠ IKDIENĀ” un Jorge Burmeister (Spānija) „NOSLĒPUMI: DEJA STARP GAISMU UN ĒNU”.

Nākamajās 3 dienās notika vairākas darbnīcas, ko vadīja speciālisti no Austrijas, Lielbritānijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas, Austrālijas, Spānijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas.

Katra darbnīca bija veltīta kādam noslēpumu aspektam: noslēpumi ģimenē, grēku vēsture, noslēpuma glabāšanas slogs, citu vainošana, sabiedrībā neizrunātais un noklusētais…

Konferences saimnieki bija parūpējušies arī par atraktīvām un izzinošām ekskursijām, kas ļāva iepazīt Kauņu.

Starp konferences dalībniekiem bija kupls skaits Latvijas pārstāvju: J.Baltiņa, V.Dāve, I.Gaiķe, J.Klišāne, J.Paņkova, G.Paspārne, U.Segliņš un V.Šplīta.

Kopumā bija sabraukuši gandrīz 100 dalībnieki ne tikai no dažādām Eiropas valstīm, bet arī no Peru un Austrālijas.

Galvenās atziņas – psihodrāma tik tiešām ir viena no atraktīvākajām metodēm, kā iepazīt sevi un risināt sev aktuālos jautājumus, tā ietver tādus svarīgus attīstības aspektus kā spontanitāte un kreativitāte. Turklāt psihodrāmas iespējas ir plašas – sākot no individuālām nodarbībām (monodrāma) līdz pat globālu sociālu problēmu risinājumam (sociodrāma).

Uz tikšanos pēc diviem gadiem Pērnavā (Igaunija) – 2018. gada augustā.

 

Uģis Segliņš