Asociācijas biedriAndis Audže

Ārsts – neirologs.
Kontakti tel.+371029143256, prakses vieta Madona.
Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciālists. Individuālās konsultācijas.
Marija Bambuļaka

Dr.psych. (Daugavpils Universitāte, dipl.Nr D0109), konsultatīva psiholoģe (sert.Nr. 1500758), supervizore  konsultatīvas  psiholoģijas jomā (sert.Nr. 1500257), psihodrāmas terapeite (FEPTO, sert.Nr. 6938), bērnu psihodrāmas speciāliste (sert.Nr. CDMb-1701)

Psihodrāmā kopš 2009.gadā.

Pieaugušo, pusaudžu un  bērnu (no 4 gadu vecuma)  psihodrāmas speciāliste.  Strādā ar grupām un indivīdiem, ar emocionālām un sociālām grūtībām,  savstarpējo attiecību jautājumiem.

Darba tēmas saistītas ar bērnu un vēcāku attiecībām, pāru attiecībām no viena partnera puses, personības pašvērtējumu, neatkarību, personības radošo funkciju. Ssadarbībā ar speciālistiem, klīnisko gadījumu terapija – panikas lēkmes, obsesīvi – kompulsīvi  traucējumi, depresija, bipolārie traucējumi, utml.

Individuāli un ar grupām strādā Liepājā, Karostas Doktorātā,  Pulkveža Brieža iela 4, 8.kabinets.  Ar grupām strādā Rīgā.
Darba valoda: krievu. Iespējams arī darbs latviešu un angļu valodā, pēc atsevišķas saskaņošanas.

Kontakti:
tālrunis:  +371 29176209
E-pasts: marija_bambulaka@inbox.lv

Mājas lapa: www.bambulaka.lv
Aira Briede

Psihodrāmas  speciāliste, psihoterapijas speciāliste, smilšu spēles praktiķe

Kontakti: tel. 29733075, aira.briede@inbox.lv

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), Moreno institūts Latvijā

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā

Darba valoda: latviešu, krievu
Edgars Caics

Iegūtā izglītība psihodrāmā un humanitārajās zinātnēs: direktora līmenis psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā (2018); profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (2010)

No kura gada darbojas psihodrāmā: Kā psihodrāmas praktiķis (bāzes līmenis) kopš 2016, kā psihologs kopš 2007.

Prakses apraksts – ar kādiem klientiem, ar kādām tēmām strādā, darba valoda/valodas, prakses vieta: Profesionālais darbības lauks saistīts ar pusaudžu problemātiskas uzvedības, atkarības, personības izaugsmes un bērnu – vecāku savstarpējo attiecību problēmjautājumiem. Strādāju gan individuāli, gan vadu grupas, integrējot savā darbā psihodrāmas tehnikas.

Darba valoda: Latviešu, Krievu.

Prakses vieta: Rīgas centra rajons, kā arī attālināti

Kontakti: tel. 29677393caics.edgars@gmail.com
Gunta Dance

Tālrunis: 26406406

Klientus pieņem Garā ielā 7, kab.304, Valmierā
Venita Dāve

Ārste – psihoterapeite, ārste narkoloģe, psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciāliste (līdere).

Pieredze darbā ar slimniekiem ar atkarības sindromu un viņu ģimenes locekļiem no deviņdesmitajiem gadiem, pielietojot psihodrāmas metodikas Minesotas programmas ietvaros grupās, kā arī individuālā terapijā.

Telefons:
67080210 (Minesotas programma, Rīga),
individuāli: 29457036
Ināra Erdmane

ina.erd@gmail.com

Goda biedre, Latvijas Moreno Institūta dibinātāja un Stokholmas psihodrāmas institūta līdzdibinātāja.

Klīniskā psiholoģe un psihoterapeite.

Cilvēks, kas iekopa Latvijā psihodrāmu un izveidoja šīs nozares speciālistu kopienu.
NBE līdzdibinātāja un locekle.
Eiropas Psihodrāmas Institūta supervīzore. Vadījusi apmācības: Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Latvijā.
Mācījusies un sertificējusies pie Zerkas Moreno un ieguvusi augstāko psihodrāmas izglītības pakāpi – TEP.
Dzimusi Rīgā, bet dzīvo Zviedrijā kopš Otrā Pasaules kara.
Triju grāmatu līdzautore (Zviedrijā) un daudzu rakstu autore.
Veronika Gončare

2013.g Moscow Institute of Gestalt and Psychodrama
Institute Of Group Psychotherapy and Social Projecting
(Psihodrāmas speciāliste)

2009.g Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola
(Praktiskās psiholoģijas maģistre)

2017.g IPPC (Psihodrāmas speciāliste darbā ar bērniem)

Psihodrāmā kopš 2013.gada.

Tēmas: psihosomatika, zaudējumi, grūtības dzīves izvēlē, grūtības tikt galā ar pašsajūtam, neparasti sapņi.
Bērni vecumā no 4g, pusaudži, pieaugušie.

Valodas: krievu, latviešu.

Prakses vieta: Ādažu nov. Gaujas ielā 2a, tālr. 29392839.
Gundega Kozlova

Psihodrāmas  speciāliste, psihoterapijas speciāliste

Kontakti: tel. 29646698, Gundega.kozlova@gmail.com

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā, Latvijas Psihoterapeitu biedrībā.

Darba valoda: latviešu, krievu


Inga Krūze
Gita Lodziņa

Izglītības psiholoģe, Psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapeite, psihoterapijas speciāliste

Kontakti: Prakses vieta Rīgā, tālr. 26606161, gita@lodzina.lv

Grupu psihoterapija ( pusaudžu, jauniešu un pieaugušo). Darbs ar individuāliem klientiem.
Vada seminārus, darbnīcas, konsultē organizācijas mikroklimata uzlabošanā un problēmu risināšanā.

Darba valodas – latviešu, krievu.
Elvira Mihejeva

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (Mg. Psych.)

Psihodramatiste (Maskavas Geštalta un Psihodrāmas Institūts)
Psihodrāmā darbojas kopš 2013. gada.
Sniedz individuālas un grupu konsultācijas saistībā ar emocionālām, savstarpēju attiecību, u.c problēmām. Strādā ar bērniem no 4 gadu vecuma.

Darba valoda/valodas- latviešu, krievu

Prakses vieta – Saldus
Kontakti: +37126360575elviramihejeva706@gmail.com
Jēkabs Milzerājs

Psihologs, psihodramatists

Kontakti: tel. 22431564, jekabsmilzarajs@gmail.com

Vairāku gadu pieredze psihodrāmā un grupu terapijā, kuru turpinu attīstīt ar mācībām Londonā un paralēli praktizēju. Strādāju arī kā klīniskais un konsultatīvais psihologs. Specializējos darbā ar pusaudžiem, ģimenēm, attiecibām un ēšanas traucējumiem.

Izglītība: psiholoģijas maģistrs, Latvijas Universitāte; Moreno institūts Latvijā; London Centre for Psychodrama (apmācībā)

Darba valoda: latviešu, angļu
Darba vieta: Rīgā, Bruņinieku ielā
Maija Ozoliņa – Molokailima

Sertficētas psihoterapeites Dr. Maijas Ozoliņas Molokailimas pakalpojumi ir balstīti uz vairāk kā 30 gadu profesionālas pieredzes medicīnā un psihoterapijā, darbā ar starptautiskiem un vietējiem klientiem Latvijā, ASV un citur Eiropā. Efektivitāti nodrošina Maijas dziļi individuālā un radošā pieeja.
Individuālā, pāru un grupu terapija.
Psihodrāma ir neatņemama Maijas dzīves sastāvdaļa, kopš Ināra Erdmane to atveda uz Latviju. Regulāri organizē psihodrāmas terapijas grupas Latvijā, piedalās vietējās un starptautiskās konferencēs, vadot meistarklases.

Piesakiet konsultāciju +371 2820 6721, vai dr.maija@yahoo.com
Jolanta Mote

Psihodrāmas speciāliste, Certified Practitioner (CP), Moreno institūts Latvijā. Strādā ar pieaugušajiem un pusaudžiem gan grupās, gan individuāli.

Pieejama sesijām gan klātienē, gan tiešsaistē. Vada sesijas latviešu, krievu un angļu valodā.
Kontakti: e-pasts jolantamote@gmail.com.; tel: +37129220932
Igeta Ozoliņa

CP psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā, sertificēta psihoterapijas speciāliste, LPSGPA Valdes locekle, LPB biedre.

No 2001. līdz 2014. gadam studējusi Latvijas Moreno institūtā.

Pamatizglītība – mūzikas pedagoģijas maģistre, bakalaura grāds etnomuzikoloģijā.

Kopš 2010. gadā vada psihodrāmas grupas un strādā ar individuāliem klientiem. Prakses vieta atrodas A. Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas” Lāčplēša ielā 106. Strādā ar ikgadējām terapeitiskām grupām, kuras notiek laikā no oktobra līdz maijam. Sniedz psiholoģisku atbalstu vecākiem, pedagogiem gan individuāli, gan grupās. Organizē un vada seminārus un ikgadējās psihodrāmas nometnes „Atklātā jūra”, vada psihodrāmas Atvērtās skatuves vakarus. Ar individuāliem klientiem un grupām nepieciešamības gadījumā strādā online vidē.

Nodarbojas ar klientu pašizaugsmes jautājumiem, attiecību problēmām, komunikācijas jautājumiem darba vidē un ģimenē, ar emocionālām grūtībām, zemu pašvērtējumu un sevis izpratnes jautājumiem. Pielieto psihodrāmas, sociometrijas un sociodrāmas metodes. Darbā ar individuāliem klientiem pielieto monodrāmu.
Agris Palkavnieks

a.palkavnieks@inbox.lv

Ārsts, psihoterapeits. Ar psihoterapiju nodarbojas kopš 90. gadiem. Strādājis grupās un ar individuāliem klientiem.
Jeļena Paņkova

Starptautiskā profesionālās meistarības centra “Vaiņode” direktore, sertificēta psiholoģe, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas supervizore.

www.centrsvainode.lv

info@centrsvainode.lv
Gita Paspārne

Kontakti: Tel.: +371 29278884 ; gitap@inbox.lv
Sertificēta: psihoterapijas speciāliste (Latvijas Psihoterapeitu Biedrība), psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciāliste (LPSGPA)
Olga Popeiko

+37129247590
olga.popeiko@gmail.com

Psihodrāmas terapeite, FEPTO, Latvijas Psihodrāmas asociācijas biedre, IAGP biedre, “Psychodrama online” starptautisko programmu koordinatore, krīzes un bērnu psiholoģe, “Psiholoģijas aikido centrs” direktore, pēc pirmās izglītības pediatre.
Strādā ar ģimenēm, sportistiem, vadītājiem. Konsultē veselibas, komunikācijas, projektu vadības jautājumos, atbilstoši klientu vajadzībām.

Prakses adrese – Alises iela 3, Rīga
Uģis Segliņš

Psihodrāmas  speciālists, pasniedzējs

Kontakti: tel. 29215360, ugis_s@inbox.lv

Izglītība: filoloģijas maģistrs (Mg. philol.) Latvijas universitāte; Psihodrāmas speciālists, Moreno institūts Latvijā

Sertificēts: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā

Darba valoda: latviešu, krievu, angļu
Vineta Šplīta

vineta_splita@inbox.lv

Psihoterapijas speciāliste, supervizore. Strādā ar grupām kopš 1990.gada un vada psihodrāmas grupas no 90. gadu sākuma.
Airisa Šteinberga

Psiholoģijas doktore un psihodrāmas terapeite. Airisas Šteinbergas darbības lauks psiholoģijā ir saistīts ar personības attīstības jautājumiem un bērnu – vecāku attiecībām. Pārsvarā strādā individuāli ar vecākiem, pieņemot, ka ģimene ir sistēma, kurā, izmainot viena cilvēka attieksmi pret sevi, citiem vai situāciju, mainīsies attiecības ģimenē kopumā.

Telefona numurs 26178824, e-pasts: airisasteinberga@inbox.lv
Aiga Ūdre

Psihodrāmas psihoterapijas speciāliste
aiga.alksne@gmail.com, mob. +37126437333, Facebook, IGAelita Vagale

aelita.vagale@gmail.com

Psiholoģe, psihoterapeite. Vada grupas latviešu un krievu valodās. Individuāli strādā arī ar monodrāmas metodi.
Solvita Valtere

Psihodrāmas  speciāliste, psihoterapijas speciāliste

Kontakti: tel. 29121598, solvita.valtere@tavspsihoterapeits.lv

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), Moreno institūts Latvijā

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā, Latvijas Psihoterapeitu biedrībā.

Darba valoda: latviešu, krievu
Ināra Vārpa

Ārste – narkoloģe, psihodrāmas speciāliste, psihoterapijas speciāliste

Kontakti: tel. 26498287, inara.varpa@gmail.com

Izglītība: ārste – narkoloģe, Moreno institūts Latvijā

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā, Latvijas Psihoterapeitu biedrībā, narkoloģijā

Darba valoda: latviešu, krievu, angļu
Līga Volonte

Psihodrāmas  speciāliste, izglītības psiholoģe

Kontakti: tel. 26454016, volonte@tvnet.lv

Izglītība: psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), izglītības psiholoģe

Sertificēta: Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā

Darba valoda: latviešu, krievu
Rovēna Zarakovska

Sert. psihiatre, psihoterapeite, strādā ar grupām un indivīdiem, ar dažādām klientu problēmām. Ar psihoterapiju nodarbojas kopš 90. gadu sākuma. Vada arī rituālās drāmas un arhaiskās pieredzes grupas. Strādā Liepājā, arī Rīgā. Ir RSU pasniedzēja.