Agora ētika. Seminārs-lietišķā spēle.

Latvijas Psihodrāmas, sociometrijas un grupas psihoterapijas asociācija rīko semināru speciālistiem sabiedrības veselības un izglītības jomā.

Laiks:
Piektdien 17.00 – 20.00
Sestdien 10.00 –13.00 14.30 –18.00
Svētdien no 10.00 –14.00

Studentiem un Latvijas Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas biedrības biedriem: 120 eiro (01.-31.01.),
130 eiro (1.02.-20.02.), 150 eiro (21.02.-24.02.)
Psihologiem, pedagogiem, psihoterapeitiem un
psihoterapijas speciālistiem: 130 eiro (01.01.-31.01.), 150 eiro (01.02.-20.02.), 160 eiro (21.02.-24.02.)

Lietišķā spēle “Agora ētika” ir sociodramatisks rīks ētikas dilemmu izpētei no četriem dažādiem aspektiem: nodomu ētika, seku ētika, pienākumu ētika un normatīvā ētika. Spēles laikā lomās tiek izspēlēta tikšanās ar četriem ētikas filozofiem. Grupas dalībniekus iepazīstina ar ētisko dilemmu, un četri dalībnieki filozofu lomās sniedz pārdomas no savas ētiskās pozīcijas. Mainot lomas, nepieciešams aizstāvēt ētiskos jautājumus no jauna skatupunkta, līdz katrs no četriem izteicis savu redzējumu. Spēles mērķis ir uzlabot ētikas meta līmeņa perspektīvu, kalibrēt mūsu iekšējo morālo kompasu un palīdzēt ieinteresētajām personām ieņemt morālu stāju, aizstāvēt to un nonākt pie pieņemamas rīcības. “Agora ētika” vienlaikus ir rotaļīgs un nopietns veids, kā risināt sarežģītus ētikas jautājumus.

Eva Falstrēma Borga ir Zviedrijas vecākā konsultante, sertificēta psihoterapeite un vadītāja. Viņa ir atzīta starptautiska mēroga skolotāja, trenere un grupu terapijas pārraudzītāja. Jomas, ko Borga pārzina: psihoterapija, psihodrāma, sociodrāma un grupas procesi, atjaunojošās prakses. Tāpat viņa māca konfliktu risināšanu un palīdz atjaunot taisnīgumu. Borga ir FEPTO (Eiropas Psihodrāmas apmācības organizāciju federācijas) līdzdibinātāja, un iepriekš bijusi tās Valdes locekle, IAGP (International Association of Grouppsychotherapy and Groupproceses) Valdes locekle, IAGP Traumas un katastrofu novēršanas komandas (TDIT) priekšsēdētāja. 2011. gadā Borga saņēmusi FEPTO balvu par mūža ieguldījumu “Life Time Achievement”.

Rakstiet uz e – pastu volonte@tvnet.lv vai zvaniet Līgai: 26454016

Par dalību seminārā tiks izsniegts Biedrības “Latvijas Psihodrāmas, sociometrijas un grupas Psihoterapijas asociācija” apliecinājums.

Rekvizīti:
LATVIJAS PSIHODRĀMAS, SOCIOMETRIJAS UN GRUPAS PSIHOTERAPIJAS ASOCIĀCIJA
Reģ. Nr.: 40008033669
AS Swedbank
Konta Nr.: LV25HABA0551050580799

https://www.facebook.com/events/1810559139337533Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*