Bērni un vecāki

MAN IR PAVEICIES

Divdesmit un trīsdesmitgadnieki ar patiesu interesi izbauda improvizācijas teātra un Stand up izrādes, skolēni sacenšas teātra sporta turnīros. Šis jaunais veids, kā teātris ienāk mūsu dzīvē un nepiespiesti jautrā veidā aktieri kopā ar skatītājiem zālē rada stāstu. Aktieri improvizē šeit šajā brīdī kopā ar skatītājiem. Psihodrāmas pamatlicējs Jēkabs Morēno savā darbā „Spontanitāte” rosina mūs trenēt  spēju būt spontāniem un radošiem  dažādās dzīves jomās, piemēram, izglītošanas procesā. Tātad, kāpēc ne bērnu audzināšanā?

Vecāku prasmju treniņos un atbalsta grupās „neveiksmīgos” stāstus mēs cenšamies pārveidot. Sākumā katrs apraksta grūtās situācijas, pēc tam  izvirzot personīgo mērķi 10 tikšanās reizēm un strādājot uz to un  papildinot savu pieredzi Vecāka lomā un mēģinot jaunas lietas. Mamma, tētis vai abi divi atbalsta grupā  intuitīvi jau zina, kuru no 4 populārākajām  vecāku lomām grib pilnveidot. Lai  būtu prasmīgs vecāks, labi jāpārzina  aprūpētāja, skolotāja, norobežotāja vai rotaļu biedra lomas. Man ir paveicies strādāt ar vecākiem, kuri grib  kļūt radoši un atgūt  „aizmirsto” spēju rotaļāties ar saviem bērniem vai arī būt stingrāki kā līdz šim un skaidri nodot šo ziņu bērniem.

Bērns un Vecāks, un Pieaugušais ir mums katram no bērnības labi pazīstamas lomas. To mijiedarbība vai transakcija, kā norāda Ē.Berns, izskaidro bezgala daudzās saziņas variācijas, ieskaitot konfliktus. Psihodrāmas un grupu terapijas metodes palīdz novērst nesaprašanos  bērnu un vecāku starpā.

Vecāki bieži ir neapmierināti ar bērnu uzvedību, jūtās sadusmoti un rīkojas impulsīvi, pēc tam nožēlo, ka saklieguši vai draudējuši savam bērnam. Reizēm jūtās pilnīgi bezpalīdzīgi nebeidzamās cīņās ar paša atvasi. Vecāku atbalsta grupās  viņi mācās modelēt savu bērnu uzvedību.

Nodarbībām vecāku atbalsta grupā, salīdzinot ar individuālu vizīti pie psihologa,  ir vismaz 3 priekšrocības:

  • Lētākas izmaksas,
  • Dalībniekiem ir gan psihoterapeita, gan pārējo grupas dalībnieku redzējums un atbalsts,
  • Apziņa, ka grūtībās neesi viens, bet gan kopā ar domu biedriem, kuri tevi labi saprot.

Dalībnieki  reizēm apgūt jaunas lomas vai papildina jau zināmās.

J.Morēno jau pagājušā gadsimta sākumā aprakstīja, cik elastīga vai tieši pretēji-  elastīgas rīcības trūkums ikdienā ietekmē katra pielāgošanās spējas. Viņš norādīja, ka trenējot spontanitāti,  cilvēki kļūst radošāki un brīvāki.

Mēs katrs esam ievērojuši, kad mazs bērns atdarina savus vecāku uzvedību, sakot: „Mašīnā  visiem jāpiesprādzējas!”  Citreiz bērns spēlē skolu un brīvi par to improvizē. J.Moreno lomu maiņas fenomenu noskatījās bērnu savstarpējās rotaļās, rosinot psihoterapijā vai  prasmju treniņos, spontanitāti izmantot kā kritēriju. Jo cilvēks ir spontānāks, jo viņš ir brīvāks savās izvēlēs un rīcībā.

Protams, spēju vadīt bērnu ietekmē  daudzi faktori, kas saistīti ar paša bērna attīstību un vides faktoriem, ne tikai vecāku prasmēm. Tāpēc, nereti ir nepieciešams veikt bērna intelektuālo spēju diagnostiku, temperamenta un uzvedības, kā arī vecāku un bērnu savstarpējās mijiedarbības novērojumus, lai sniegtu vecākiem precīzus ieteikumus. Tādos gadījumos lieti noder sazināšanās ar bērna psihologu, lai izprastu bērna attīstības traucējumus un to izteiktības pakāpi. Piemēram, bērna uzvedību spēcīgi ietekmē valodas attīstības traucējumi , frustrācijas slieksnis un dienas režīms.

Vadot vecāku prasmju treniņu, izmantoju zināšanas, kas iegūtas gan geštalta, gan psihodrāmas, sociogrammas, grupu  un  kognitīvi biheiviorālās terapijas apmācībā. Nodarbībās plānots nostiprināt  esošās vecāku prasmes, mazinot nevēlamo un vairojot pozitīvo bērnu uzvedību.

2015.gada oktobrī,  novembrī  un decembrī notika 10 nodarbības vecākiem un sociālo prasmju treniņš 4-7 gadīgiem bērniem. 2016. gada piektdienu vakaros no pl 18.00- 19.30 aprīlī un maijā PII Ķiparu namā Ikšķilē  notiek 10 nodarbību cikls vecākiem, kurā esi laipni aicināts un aicināta  piedalīties!

Līga Volonte

 

 Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*